Algoritmo savoka

Konspektas
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Algoritmo sąvoka
Algoritmas tai nurodymų seka tam kas turės atlikti užduotį.
Aloritmas tai aiškūs ir tikslūs nurodymai kaip ir kokių veiksmų seką reikia atlikti norint pasiekti užsibrėžtą tikslą arba išspręsti suformuota uždavinį.
Pats žodis algoritmas kilo 9a.arabų matematiko ir astronomo Mohamedo ibn musos al chorezmio lotyniškais rašmenimis parašyto vardo Algorithmi.
Algoritmas pagal grižtas taisykles atliekamų skaičiavimų seka kuri leidžia išspresti matematikos ar logikos kurios nors klasės uždavinius.
Algoritmas tai aiškiai suformuluotas taisyklių rinkinys kuriam nors tikslui pasiekti.
Prisiminkime kad informatika tai mokslas apie informacijos perdavimą saugojimą ir svarbiausia apdorojima.
Informacijos apdorojimo taisyklės vadinamos algoritmas. Kitaip sakant algoritmas tai taisyklių rinkinys kuriuo nurodoma kaip iš vienų duomenų gauti kitus. Algoritmo sąvoka informatikoje fundamentali pirminė sąvoka.
Duomenys kurie žinomi prieš atliekant algoritmą vadinami pradiniais duomenimis arba orgumentais. Duomenys kurie gaunami atlikus algoritmą vadinami galutiniais duomenimis arba rezultatais.
Algoritme gali būti ir tokių duomenų kurie nėra nei orgumentai nei rezultatai. Tokie duomenys vadinami papildomais arba tarpiniais duomenimis.
Algoritmo savybės
Algoritmų yra daug ir jie labai įvarūs. Yra kelios kiekvienam algoritmui būdingos savybės:1 algoritmas išskaidomas žingsniais 2...