Algimantas mackus

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Algimantas mackus referatas. Algimantas mackus referatas.

"Žemininku" dvasinė patirtis susiformavo dar Lietuvoje. Jau iseivijos sąlygomis brendo tie poetai, kurie iš gimtinės nedaug ką teišsivežė. Jie vadinami "bežemių", kartais ir "neornamentuotos" kalbos karta. Pagrindinis jos atstovas yra Algimantas Mackus.
Algimantas Viktoras Mackus gimė 1932m. vasario 11d. Pagėgiuose, pašto tarnautojo šeimoje. Čia A.Mackus pradėjo lankyti pradžios mokyklą. Pagėgiuose šeima gyveno iki 1939m. kovo 22d., kol visą Klaipėdos kraštą okupavo vokiečiai. Po to gyveno Tauragėje, Vilkaviškyje, Vilniuje. A.Mackus Vilniuje baigė pradžios mokyklą. 1944m. Mackai pasitraukė į Rytų Prūsiją. Gyveno pabėgėlių stovyklose Karaliaučiuje, Berlyne, Bavarijoje, Würzburge, Schweifurte, Schwäbisch Gmünde. A.Mackus mokėsi stovyklinėse lietuvių gimnazijose Würzburge, Schweifurte, baigė - Schwäbisch Gmünde. 1949m. pavasarį šeima emigravo į JAV, apsigyveno pas gimines Cicerro mieste prie Čikagos.
A.Mackus kurį laiką dirbo darbininku. Bendravo su išeivijos lietuviais inteligentais, aktyviai įsijungė į kultūrinę veiklą. 1950m. išėjo pirmasis A.Mackaus eilėraščių rinkinėlis Elegijos. 1954m. pradėjo bendradarbiauti literatūrinėje radijo valandėlėje "Pelkių Žiburėlis", tapo jos redaktoriumi. 1957-1958m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą, psichologiją Roosevelto universitete. 1957m. A.Mackus pradėjo dirbti "Margučio" radijo pranešėju, aktyviai dalyvavo liberaliųjų akademinių...