Alfredo adlerio individualioji asmenybės teorija

Konspektas
 5
Microsoft Word 56 KB
6 puslapiai

Individualioji psichologija konspektas. Individualioji psichologija konspektas.

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
TĘSTINIŲ STUDIJŲ INSTITUTAS

Socialinės pedagogikos ir psichologijos studijų
programos
studentas
ALFREDO ADLERIO INDIVIDUALIOJI ASMENYBĖS TEORIJA

REFERATAS

Tikrino:
doc. A. Juodraits

Šiauliai, 2007

TURINYS

ĮVADAS 3

ALFREDAS ADLERIS IR ZIGMUNDAS FROIDAS4

GALIOS (PRANAŠUMO) TROŠKIMO KONCEPCIJA
IR MENKAVERTIŠKUMO JAUSMAS5

PERCEPCIJA IR GYVENIMO STILIUS7

IŠVADOS9

LITERATŪROS SĄRAŠAS10

ĮVADAS

Alfredas Adlerio individualioji asmenybės psichologija yra originalus šio autoriaus kūrinys. Jis iškėlė daugelį problemų, kurios psichologijoje iki šiol tebėra aktualios. Pirmasis ėmėsi darbo kurti savivaizdžio koncepciją, akcentavo socialinio intereso, kaip žmogaus elgesį motyvuojančios jėgos svarbą.
Išskirtinis šio autoriaus teorijos bruožas – asmenybės unikalumo bei sąmoningumo akcentavimas. Žmogus, pagal jį, tai unikalių motyvų, bruožų, interesų, vertybių sistema. Jis sugeba suvokti savo menkavertiškumą ir siekiamus tikslus.
Alfredas Adleris gimė 1870 m. netoli Vienos. Namuose neišsiugdęs prisirišimo prie žydų religijos – perėjo į protestantų tikėjimą. Medicinos studijas Vienoje baigė labai prastais pažymiais. Buvo Zigmundo Froido amžininkas. Nors ir nepritapo prie Vienos universiteto (jo idėjos buvo atmestos kaip spekuliatyvios), tačiau būdamas geru oratoriumi į savo paskaitas visuomenei sutraukdavo daugybę žmonių. 1935 m. persikėlė į JAV, kur dirbo medicinos psichologijos profesoriumi Longailendo universitete.
Šiame referate aptarsime pagrindines Alfredo Adlerio teorijos idėjas, atskleisime jo savitą požiūrį į žmogaus asmenybės vystimąsi.

ALFREDAS ADLERIS IR ZIGMUNDAS FROIDAS

Alfredas Adleris ir Zigmundas Froidas susidūrė Vienos universitete. Iš pradžių juodu žavėjosi vienas kito idėjomis ir netgi Froidas norėjo padaryti Adlerį savo įpėdiniu. Tačiau vėliau išryškėjo nemažas jų pažiūrų skirtumas, o per vieną mokslinį pasitarimą jų požiūriai taip išsiskyrė, kad Alfredui Adleriui teko pasitraukti iš Vienos psichoanalitikų draugijos pirmininko pareigų.
Ir nors Adleriui nesisekė Vienos universitete, tačiau jis buvo pirmas žmogus išdrįsęs oficialiai atsiskirti nuo garsiojo profesoriaus Froido. Froido psichoanalizėje pirmiausia pabrėžiama nuolatinė kova, vykstanti tarp egoistinių, įgimtų žmogaus instinktų ir visuomenės. Tuo tarpu Adleriui svarbiausia tai, kad žmogus turi įgimtą sugebėjimą užmegzti kontaktą su kitu žmogumi ir jaučiasi priklausantis žmonių bendrijai (Gemeinschaftsgefühl). Tai daugiau negu...