Alfonsas nyka-niliūnas

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Alfonsas nyka niliūnas referatas. Alfonsas nyka niliūnas referatas.

Alfonsas Nyka-Niliūnas
(g. 1919)

V.Mačernio ir B.Krivicko studijų draugas, baigęs Vilniaus universitetą 1942 m., gilinęs filosofijos ir meno istorijos studijas Tiubingeno ir Freiburgo universitetuose, dirbęs Kongreso bibliotekoje Vašingtone, pirmąją lyrikos knygą „Praradimo simfonijos" išleido 1946 m. Tiubingene. Antologijos „Žemė" dalyvis. Aktyviausias „Literatūros lankų" kritikas, kategoriškai atmetęs literatūros pajungimą politiniams kriterijams ir moralistų priežiūrai. A.Nykos-Niliūno straipsniai, pagrįsti stipriu meninės vertės jutimu, ryškia lietuvių literatūros istorinio kelio atmintimi, padėjo jaunajai egzodo rašytojų kartai įsitvirtinti modernios estetikos pozicijose. Jo eilėraščių rinkiniai „Orfėjaus medis" (1953), „Balandžio vigilija" (1957), „Vyno stebuklas" (1974), „Žiemos teologija" (1985) paženklino aiškų poetinio žodžio atsiplėšimą nuo nepriklausomybės laikų lietuviškos tradicijos šaltinių ir išėjimą į bendrą Europos kultūros horizontą.
Ankstyvojoje A.Nykos-Niliūno lyrikoje idealybės ilgesys, dar neįgavęs metafizinio turinio, persikelia į pasakos ir sapno sritį. Tebėra gaji ilgesinga intonacija ir gamtinių įvaizdžių elegiškas gražumas. Lemiamas postūmis išeiti iš lietuviškų gamtinių įvaizdžių ir intonacijų buvo priverstinė tremtis, kurią poetas išgyveno kaip tragišką gyvenimo lūžį pusiau, visų buvusių ryšių nutrūkimą ir...