Alergenai1

Medicinos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

ALERGENAI
Organizmui svetimos medžiagos vadinamos antigenais. Visi antigenai, kurie
sukelia alergines reakcijas, vadinami alergenais. Jie skirstomi į įvairias
grupes.
Nors profesinių ligų struktūroje vyrauja klausos pažeidimas veikiant
triukšmui ir vibracinė liga, tačiau dalį ligų (2 proc.) sudaro profesinės
alerginės ligos sukeltos cheminių alergenų. Pateikiame duomenis iš
Valstybinio visuomenės sveikatos centro specialistų parengtos medžiagos
apie cheminių medžiagų ir preparatų sensibilizuojančias savybes.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis šiuo metu pagal paplitimą
alerginės ligos užima 3-čią vietą. Tokiose šalyse, kaip JAV, Meksika,
Kanada, Brazilija, Prancūzija apie 10 % gyventojų serga alerginėmis
ligomis, dar apie 40-50 % gyventojų vieną ar keletą kartų buvo pasireiškę
alergijos simptomai. Mirtingumas nuo alerginių ligų, tarp jų ir bronchinės
astmos, įvairiose šalyse svyruoja nuo 15 iki 25 atvejų 100-ui tūkstančių
gyventojų. Šiuo metu sukaupti duomenys rodo, kad alerginės ligos
paplitusios visose šalyse ir jų skaičius turi tendenciją didėti.
Iki šiol nėra tikslių duomenų apie alerginių ligų paplitimą Lietuvoje.
Kai kurie preliminariniai duomenys rodo, kad tiek sergamumas, tiek ir
etiologiniai faktoriai panašūs kaip kitose šalyse.
Alergiją sukeliančias medžiagas priimta skirstyti į dvi pagrindines
grupes - augalinius bei gyvulinius alergenus ir cheminius alergenus.
Cheminiai alergenai – medicininė, socialinė ir ekonominė problema.
Pramonės, energetikos ir transporto intensyvus vystymasis, žemės ūkio ir
buities chemizacija lemia vis didėjantį žmogaus aplinkos užterštumą.
Didėjant chemijos pramonės, ypač cheminės sintezės pramonės, pajėgumui, jos
produkcija tampa vis svarbesniu gyventojų sensibilizacijos (organizmo
jautrumo kartotiniam svetimų medžiagų poveikiui padidėjimas) šaltiniu.
Dauguma mokslininkų sergamumo alerginėmis ligomis padidėjimą visame
pasaulyje sieja būtent su chemijos skverbimusi į visas ūkio šakas ir buitį.
Be vaistų, didžiausią pavojų kelia cheminiai alergenai, esantys:
bižuterijoje, kosmetikos produktuose, buitinės chemijos gaminiuose,
dirbtiniame ir užterštame maiste, žaisluose, drabužiuose, žemės ūkio
pesticiduose, buityje naudojamuose insekticiduose, sintetinėse statybinėse
medžiagose, sintetinėse vidaus apdailos medžiagose, balduose, dažuose,
lakuose, tirpikliuose ir pan.
Atskirai nepaminėtos medžiagos ir preparatai, naudojami gamyboje. 0
jie gali būti įvairiausi, pagal gamybos profilį. Pramonės darbuotojų
sergamumas alerginėmis ligomis yra daug didesnis negu...