Albertas einšteinas

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 67 KB
7 puslapiai

Albertas einšteinas referatas. Albertas einšteinas referatas. Referatas albertas einšteinas. Einšteino bendroji reliatyvumo teorija. Referatai apie einksteina. Referatas fizika ensteinas. Referatas albertas einšteinas. Einšteino bendroji reliatyvumo teorija.

Albertas Einšteinas
Albert Einstein (Albertas Einšteinas; 1879–1955) - vokiečių fizikas, suformulavęs specialiąją reliatyvumo teoriją, o vėliau ir bendrąją reliatyvumo teoriją. Jis taip pat nemažai nuveikė kvantinės mechanikos, statistinės mechanikos ir kosmologijos srityse. 1921 metais gavo Nobelio premiją fizikos srityje už fotoelektrinio efekto išaiškinimą.
Biografija
Einšteinas gimė 1879 metų kovo 14 dieną Ulmo miestelyje, Vokietijoje, žydų pirklio šeimoje.
1886 metais tik iš antro karto įstojo į Federalinį Šveicarijos Politechnikos Universitetą Ciuriche, kurį 1900 metais baigė, o 1901 metais gavo Šveicarijos pilietybę.
Po Universiteto baigimo A. Einšteinui nepavyko rasti dėstytojo darbo, todėl jis įsidarbino Šveicarijos Patentų biure, kur 1905 metais išspausdino keletą straipsnių, kuriuose suformulavo specialiąją realiatyvumo teoriją, paaiškino fotoelektrinį efektą, Brauno judėjimą bei žymiąją energijos lygtį E=mc²
Po šių darbų, Einšteinas greitai tapo vienu žymiaisių mokslininkų, pradėjo dėstytojauti Berne, vėliau Prahoje, Berlyne.
1915 metais Einšteinas papildė reliatyvumo teoriją, papildydamas erdvę ketvirtu matmeniu - laiku, tuo pačiu paaiškindamas gravitaciją erdvėlaikio iškreipimu.
Nacistams atėjus į valdžią Vokietijoje, Eišteinas persikėlė į JAV, kur toliau dirbo mokslinį darbą, čia 1955 balandžio 18 ir mirė.

Specialioji reliatyvumo teorija - pirmoji iš reliatyvumo teorijų, 1905 metais aprašyta Alberto Einšteino straipsnyje "Apie judančių kūnų Elektrodinamiką".Šios teorijos pagrindinis teiginys - kad kiekvienam stebėtojui šviesos greitis vakume yra vienodas visomis kryptimis ir nepriklauso nei nuo šaltinio, nei nuo stebėjojo judėjimo greičio. Iš to daroma išvada, kad kuo greičiau objektas juda, tuo lėčiau jam eina laikas, tuo objektas sunkesnis darosi ir jo tiesiniai matmenys, nejudančio stebėtojo atžvigiu, darosi mažesni.O judant šviesos greičiu, laikas sustotų visai. Taip pat Einšteinas teigė kad jokiais bandymais sistemos viduje nagalima nustatyti skirtumo tarp judėjimo iš inercijos ir rimties būsenos.Teorijai įrodyti užtenka dviejų sąlygų:
• Šviesos greitis vakuume yra pastovus
• Visiems stebėtojams galioja vienodi fizikos dėsniai
Teorija vadinama specialiąja, nes joje ignoruojama gravitacija, bendroji reliatyvumo teorija papildo šią teoriją, paaiškinant gravitaciją.
Bendroji reliatyvumo teorija - viena iš Alberto Einšteino aprašytų reliatyvumo teorijų, patikslintas specialiosios teorijos variantas, paaiškinantis gravitaciją.Bendroji reliatyvumo teorija aprašyta 1915 metais, praėjus 10 metų po specialiosios...