Alaus tyrimas

 5
Microsoft Word 78 KB
9 puslapiai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
PANEVĖŽIO INSTITUTAS
VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ KATEDRA

Panevėžio studentų nuomonės apie alaus gamintojų siūlomą produkciją
tyrimas
Marketingo tyrimų kursinis darbas


Atliko: PVV 0/2 gr. studentės
Edita Janulytė
Ana Ovčarenko
Tikrino: dėst. Žverelienė

Panevėžys, 2003
TURINYS

ĮVADAS 3
1. Problemos išsiaiškinimas 4
2. Žvalgybinis tyrimas 4
3. Tyrimo tikslų nustatymas 4
4. Tyrimo reikalingumo pagrindimas 4
5. Tyrimo pobūdžio nustatymas 5
6. Tyrimo metodo parinkimas 5
7. Imčių atranka 5
8. Duomenų rinkimas 5
9. Duomenų apdorojimas ir analizavimas 6
10. Išvados ir pasiūlymai 14
IŠVADOS 15
LITERATŪRA 16

ĮVADAS

Jau seniai buvo pastebėta, kas alus tampa vis populiaresnis gėrimas, o
alaus gamintojų metiniai pardavimai pastoviai auga. Todėl nusprendėme
panagrinėti studentų nuomonę apie šį gėrimą. Norėjome sužinoti studentų
požiūrį į alaus gamintojus, jų siūlomą produkciją. Tai pat norėjome gauti
atsakymą, ar visi vartotojų poreikiai yra patenkinti.
Darbo tikslas: studentų nuomonės apie alaus gamintojų siūlomą
produkciją tyrimas.

Hipotezė: Panevėžio studentai norėtų sulaukti naujų galinių alaus
rinkoje.

Darbo uždaviniai:
1. Problemos išsiaiškinimas;
2. Žvalgybinis tyrimas
3. Tyrimo tikslų nustatymas
4. Tyrimo reikalingumo pagrindimas
5. Tyrimo pobūdžio nustatymas
6. Tyrimo metodo parinkimas
7. Imčių atranka
8. Duomenų rinkimas
9. Duomenų apdorojimas ir analizavimas.
10. Išvadų ir pasiūlymų pateikimas.


Darbo metodika:
• Mokslinės literatūros analizė
• Anketinė apklausa
• Tyrimo duomenų analizė.

.

1. Problemos išsiaiškinimas.

Marketingo problemos išsiaiškinimas turi lemiamą reikšmę visam
tyrimui. Jei neteisingas bus suvokta problema, visas tyrimas vyks klaidinga
linkme, bus mėginama išsiaiškinti ne pačius svarbiausius klausymus. Kitaip
sakant, jei bus padaryta klaida aiškinantis problemą, tai viso tyrimo
pastangos pasuks neteisinga kryptimi, o jų rezultatai bus mažai naudingi.
Tai pradinis marketingo tyrimo etapas, kuriame apibrėžiami klausymai,
kurios išspręsti turi padėti organizuojamas tyrimas.
Mūsų iškelta problema: vartotojų nuomonė apie alaus gamintojus
Panevėžio rinkoje .
Norint išsiaiškinti šią problemą, atlikome marketingo tyrimą. Atlikus
apklausą ir išanalizavus gautą informaciją, galėjome atsakyti į klausymą,
kaip geriausiai patenkinti pirkėjų poreikius.

2. Žvalgybinis...