Aktyvų rinka

Referatas
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

` TURINYS
Įvadas 3
1. Kas yra pinigai? 4
1.1Pinigų funkcijos 4
2.Aktyvų rinka 6
2.1 Grąžos normos 6
2.2 Arbitražas ir dabartinė vertė 8
2.3 Aktyvai su vartojimo grąža 8
2.4 Aktyvų grąžos apmokestinimas 9
2.5 Aktyvų rinkos diskontavimas 9
Išvados 11
Literatūra 12

Įvadas

Aktyvai (assets) – konkrečiam subjektui priklausantis fizinis turtas, finansinės vertybės bei turtinės teisės, turinčios ekonominę vertę.
Gamybos veiksnių rinkoje esantis kapitalas – tai fizinis kapitalas – turtas (pastatai, mašinos, įrenginiai ir t.t.) arba, kitaip tariant, gamybos fondai. Todėl kapitalo paklausa gamybos veiksnių rinkoje – tai fizinio kapitalo – gamybos priemonių, kurias firma nori įsigyti, - paklausa.
Tačiau kapitalui sukurti reikia laiko ir finansinių išteklių. Kiekvieną potencialų investitorių domina klausimas: kiek šiandien kainuoja vienas litas, kuris bus išmokamas ateityje. Atsakęs į šį klausimą investitorius nusprendžia: ar apsimoka investuoti savo pinigus ir kur juos investuoti. Investitoriaus pasirinkimą lemia daug veiksnių (palūkanų norma, kainų stabilumas, investitoriaus polinkiai, rizika ir t.t.).
Šiame darbe bus bandoma panagrinėti aktyvų rinkos sąvoką apibrėžiančius elementus – grąžos normas, arbitražą ir dabartinę veiklą, aktyvų skirtumų įvertinimą, aktyvus su vartojimo grąža bei aktyvų grąžos apmokestinimą.


Temos aktualumas : norima plačiau susipažinti su aktyvų rinka
Darbo objektas: Aktyvų rinka
Darbo tikslas: susipažinti su aktyvų rinka
Darbo uždaviniai:
1. išsiaiškinti kas yra aktyvų rinka, kas jai priklauso…
2. suprasti arbitražo sąvoka.

1. Kas yra pinigai?
Ekonominė termino “pinigai” prasmė skiriasi nuo kasdieninės prasmės. Žmonės dažnai sako “pinigai” kai jie turi omenyje pajamas ar turtą. (“Šis darbas duoda daug pinigų”, “Jis turi daug pinigų”). Tačiau ekonomikos teorijoje pinigai yra aktyvai, kurie yra plačiai naudojami ir priimami mokėjimuose. Istoriškai, pinigų formos buvo nuo duonos ir kriauklelių, iki aukso ir sidabro, ar net cigarečių.
Moderniose ekonomikose labiausiai įprasta pinigų forma yra monetos ir banknotai, t.y. valiuta. Kita įprasta pinigų forma yra einamieji indėliai, - banko sąskaitos, iš kurių galima atlikti mokėjimus.

1.1Pinigų funkcijos
Pinigai ekonomikoje atlieka tris naudingas funkcijas. Jie yra:
• mainų priemonė,
• apskaitos vienetas,
• vertės išsaugojimo priemonė.
1. Mainų priemonė
Ekonomikoje be pinigų prekyba vyksta natūrinių mainų pagalba, t.y. tiesiogiai mainant vienas prekes į kitas. Tačiau paprastai natūriniai...