Aktyvų ir pasyvų bei banko rizikos valdymo elementas banko veiklos analizė

Referatas
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

Banko pelno ir rizikos santykis. Banko pelno ir rizikos santykis.

Eliza
5.Tema. AKTYVŲ IR PASYVŲ BEI BANKO RIZIKOS VALDYMO ELEMENTAS – BANKO VEIKLOS ANALIZĖ

1940 - 1950 m. Vakarų Europos ir JAV bankuose vyravo pigios einamosios ir taupomosios sąskaitos , bankai buvo perpildyti pigių finansinių išteklių. Pagrindinis bankų veiklos klausimas buvo - kaip efektyviai naudoti turimus išteklius, o tai reiškia - kaip geriau valdyti banko aktyvus.
1960 - 1970 m. didelio ekonominio pakilimo sąlygomis reikėjo vis daugiau ir daugiau kreditinių išteklių, todėl pagrindinė bankų problema buvo tai, kaip gauti papildomų finansinių išteklių. Prioritetiniu bankininkystės tikslu tapo pasyvų valdymas, kurį skatino vis nemažėjantis kreditų poreikis.
1980-tojo dešimtmečio viduryje išryškėjant infliacijos šuoliams, neprognozuojamiems palūkanų svyravimams,gamybos nuosmukiui,įvairioms krizėms, bankininkystėje atsirado terminas aktyvų ir pasyvų valdymas, kuris sujungia abiejų balanso dalių valdymą kaip vieningą procesą pagal tą pačią technologiją.
Tačiau ir dabar šioje srityje vyksta didžiuliai pokyčiai. Finansų valdymas tampa vis labiau matematizuotas ir kompiuterizuotas procesas.
Kokybiškas aktyvų ir pasyvų valdymas - tai besąlyginis šiuolaikinės efektyvios komercinės bankininkystės pagrindas, kuriuo pagrindinis uždavinys yra maksimizuoti pelno ir rizikos santykį , siekiant padidinti akcininkų turto vertę per ilgą laiko tarpą.
Efektyvaus aktyvų-pasyvų valdymo sąlyga yra jo elemento - finansinės analizės atlikimas, lyginant banko veiklos rezultatus su panašių bankų veiklos rezultatais ,kontroliniais dydžiais (normatyvais),kurias reglamentuoja Centrinis bankas ir numatant ateityje veiksmų planą situacijai pagerinti;
. Vidinę finansinę analizę banke dažniausiai atliekama Aktyvų ir pasyvų valdymo komiteto iniciatyva.
APVK pareiga yra kasmet numatyti konkrečius finansinės veiklos tikslus ir atlikti jų analizę:
· nuosavo kapitalo pelningumą;
· aktyvų pelningumą;
· kapitalo ir aktyvų santykį;
· aktyvų augimą;
· pajamas teikiančių aktyvų dalį;
· palūkanų pajamas bei palūkanų maržą;
· nepalūkines pajamas;
· nepalūkines išlaidas.
APVK ne rečiau kaip karta per mėnesį tiesiogiai atsiskaito banko valdybai,pateikiant savo ataskaitas.
Viena svarbiausių 1995 m. bankininkystės krizės priežasčių Lietuvoje - nepakankamas rizikos valdymas komerciniuose bankuose ir labai silpna Lietuvos banko kontrolė šioje srityje. Padėtį dar labiau komplikavo dažnai visiškai neadekvatūs tuometinės valdžios sprendimai.
Rizikos valdymas dėl savo svarbos tapo atskira bankinė veiklos sritis. Žodis "rizika" dažniausiai turi neigiamą reikšmę, ši sąvoka reiškia...