Aktyviųjų mokymosi metodų panaudojimas kūno kultūros pamokose pradinėje mokykloje

 5
Microsoft Word 344 KB
50 puslapiai

Nemokami kuno kulturos referatai. Nemokami kuno kulturos referatai.

TURINYS

ĮVADAS …………………………………………………………………………… 3
1. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ SAMPRATA 5
1.1. Aktyviųjų mokymosi samprata ir esmė … 5
1.2. Mokymosi metodų įvairovė 10
2. FIZINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO YPATUMAI
PRADINĖJE MOKYKLOJE 16
2.1. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų fiziniai ypatumai 16
2.2. Fizinio ugdymo organizavimo ypatumai pradinėje mokykloje 18
3. AKTYVIŲJŲ MOKYMOSI METODŲ PANAUDOJIMAS KŪNO
KULTŪROS PAMOKOSE: MOKYTOJŲ NUOMONĖ 29
3.1. Tyrimo metodai, tiriamieji 29
3.2. Tyrimo duomenų analizė 30
3.3. Gautų duomenų išvados 36
IŠVADOS 38
LITERATŪRA 40
PRIEDAI 42

ĮVADAS

Jaunesnysis mokyklinis amžius – tai laikas, kai vaikai sparčiai auga, bręsta fiziškai ir psichiškai. Šiuo laikotarpiu vaikai itin imlūs, smalsūs, norintys pažinti visą pasaulį. Todėl turime sudaryti palankias sąlygas asmenybei formuotis, fizinėms ir psichinėms vaiko galioms plėtotis, tautos kultūros pradmenims ir dvasinėms vertybėms priimti.
Yra nustatyta, kad laikui bėgant dėl kasdieniniame gyvenime susidarančios įtampos mažėja daugelio vaikų fizinis aktyvumas ir pajėgumas. Kadangi sportas ir kūno kultūra yra vienintelės mankštinimosi formos, reikia atkakliai siekti, kad mokiniai būtų fiziškai aktyvūs, domėtųsi kūno kultūra ir sportu. Tačiau tik išugdžius teigiamą mokinių požiūrį į fizinį aktyvumą, galima tinkamai plėtoti įgimtą biologinį poreikį judėti.
Kūno kultūra teikia galimybę patirti išlavinto, stipraus ir sveiko organizmo, kūno ir judesių grožio džiaugsmą, sudaro sąlygas asmeniui pažinti save, ugdyti fizinę bei dvasinę savo ištvermę, valią, kurių prireiks kritinėse situacijose, ugdo individualumą, skatina gebėjimą prisitaikyti prie nuolat kintančių sąlygų bei reikalavimų.
Jaunesnysis mokyklinis amžius (7-11 metų) yra vienas iš atsakingiausių motorinio aktyvumo formavimosi periodų. Šiame amžiaus tarpsnyje yra grindžiami kūno kultūros bei fizinio ugdymo pamatai, yra įsisavinami nauji iki šiol dar nežinomi pratimai bei jų veiksmų elementai. Šiame amžiaus periode pradeda formuotis asmeniniai interesai ir motyvacija, tam tikras požiūris į kūno kultūros pratybas bei sporto rūšis.
Itin žalingas fizinio aktyvumo apribojimas vaikų organizmui. Daugybė nuovargį keliančių reiškinių aiškinama visų pirma nepakankamu fiziniu aktyvumu. Todėl visoje mokyklos sistemoje vis didesnę svarbą turėtų įgyti teigiamo mokinių požiūrio į fizinį aktyvumą ugdymas. Tai mus paskatino išsiaiškinti mokytojų, dirbančių pradinio ugdymo klasėse, nuomonę apie aktyviųjų mokymosi metodų...