Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

Referatas
 5
Microsoft Word 169 KB
23 puslapiai

Aktyvaus mokymo metodų taikymas bendrojo lavinimo pamokose

TURINYS

ĮVADAS2
1. MOKYTOJO PROFESIJOS SPECIFIŠKUMAS4
2. UGDYMO METODŲ RAIDA LIETUVOJE6
3. UGDYMO METODŲ SAMPRATA8
4. MOKYMO METODŲ KAITA, TAIKYMAS IR PASIRINKIMAS UGDYME9
4.1 Mokymo metodai ir bendroji švietimo kaita 10
4.2 Mokymo metodų pasirinkimo kriterijai12
4.3 Mokymo metodų klasifikavimo problema14
4.4 Mokymo metodai susiliejančio ugdymo procese18
4.5 Mokytojo, mokymo metodų ir mokinio santykių problema20
4.6 Mokomosios veiklos aktyvinimas21
4.6.1 Aktyvuoto mokymo modelis25
4.6.2 Mokymo metodų derinimas su mokinių pasirengimo lygiu27
4.6.3 Bendrųjų gebėjimų samprata ir jų ugdymas, naudojant aktyvaus mokymo
metodus28
IŠVADOS32
LITERATŪRA33

ĮVADAS

Temos aktualumas. Kiekvienas žmogus, ką nors veikdamas, visų pirma turi remtis atitinkamomis žiniomis, kad galėtų sėkmingai ką nors dirbti. Mūsų pasaulis ir kintančios žinios apie jį, nestovi vietoje, o nuolat keičiasi, taigi nuolatinės permainos jau lydi gyvybę nuo pat jos atsiradimo.
Mes gyvename įvairių socialinių, ekonominių, politinių lūžių metu. Stebime pasaulinio vienijimosi, bendradarbiavimo įvairiose srityse tendenciją. Tą akivaizdžiai iliustruoja Europos Sąjungos plėtra bei pasaulinė globalizacija. Taigi dabartinis mokinys, o ateities pilnavertis visuomenės narys bus įtraukiamas į vis glaudesnius tarpusavio santykius ir kuo toliau tuo labiau priklausys nuo kitų. Tokiu metu mokytojai atlieka labai svarbų vaidmenį. Bet ar gali mokytojas sudominti vaikus tokiais paprastais dalykais kaip darbas klasėje ir knygų skaitymas dabar, kai vaikai auga apsupti kompiuterių, vaizdo žaidimų ir stereotelevizorių? Galima turėti geriausių ketinimų ir mokymo įgūdžių, bet jeigu mokiniai nebus tinkamai nusiteikę mokytis, jų žinių įgijimo laipsnis bus labai nedidelis.
Mokytojai turi padėti mokiniams pamėgti mokymąsi, todėl vykstant nuolatinei informacinių ir komunikacinių technologijų kaitai, šiuolaikiniam mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis bei patraukliomis technologijomis. Kadangi šiandienos švietimas grindžiamas neprilygstamo žmogaus vertingumo, jo pasirinkimo laisvės, dorinės atsakomybės pripažinimu, demokratiniais santykiais, šalies kultūros...