Akredityvas atsiskaitymu ir banku

 5
Microsoft Word 602 KB
92 puslapiai

TURINYS
Įžanga
I. Atsiskaitymųakredityvaissąvoka,ištakos,šalys ir
procedūra……………………………………………………
1.1. Akredityvo ištakos, sąvoka ir pagrindiniai bruožai
1.2. Akredityvo teisinė prigimtis ir pobūdis…………………………………….…
1.3. Akredityvosandoriošalys.Atsiskaitymųakredityvais
procedūra………
1.4. Teisėsnormos,taikytinosakredityviniams
sandoriams…
1.5. Atsiskaitymų akredityvais privalumai ir trūkumai
II. Atsiskaitymų akredityvine forma teisinis reguliavimas……………………………
2.1. Tarptautiniai teisės aktai………………………………………………………
2.1.1. Unifikuotos dokumentinių akredityvų taisyklės (UCP)……………………….
2.1.2. Unifikuotos Bankų tarpusavio atsiskaitymo pagal dokumentinius akredityvus
taisyklės (URR)……………………………………………………………………………
2.1.3. 1995 m. JT Konvencija dėl rezervinių akredityvų ir bankinių garantijų……….
2.1.4. Ginčų, kylančių iš dokumentinių akredityvų, sprendimo ekspertizės taisyklės
(DOCDEX)………………………………………………………………………………
2.2. Nacionaliniai teisės aktai, reguliuojantys atsiskaitymus akredityvine froma……
2.2.1. VKK 5 straipsnis……………………………………………………………
2.2.2. 1995 m. Rusijos Federacijos Civilinis Kodeksas……………………………
2.2.3. LR Civilinio Kodekso projektas……………………………………………
III. Akredityvų rūšys………………………………………………………………….
3.1. Akredityvai, apmokėtini juos pateikus, akredityvai, apmokėtini po tam tikro laiko
tarpo, akceptiniai akredityvai, akredityvai, negocijuojant vekselius……………………
3.2. Atšaukiami ir neatšaukiami akredityvai…………………………………………
3.3. Tiesioginiai ir perleidžiamieji akredityvai…………………………………………
3.4. Eksporto, importo ir tranzitiniai akredityvai………………………………………
3.5. Padengti ir nepadengti akredityvai………………………………………………
3.6. Kitos akredityvų rūšys……………………………………………………………
IV. Akredityvų teisinio reguliavimo principai…………………………………………
4.1. Akredityvo autonomijos principas………………………………………………
4.2. Dokumentų pirmenybės principas………………………………………………
4.3. Dokumentų tikslaus atitikimo akredityvui...