Akcizų taikymas ir apskaičiavimas

 5
Microsoft Word 115 KB
14 puslapiai

TURINYS
ĮVADAS 3
1.AKCIZŲ MOKESČIO SAMPRATA 4
1.1 Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai 6
1.2 Mokesčio sumokėjimas 6
1.3 Mokesčio lengvatos 7
1.4 Kiti mokesčio administravimo ypatumai 7
2. RINKOS REGULIAVIMAS AKCIZAIS- APŽVALGA IR APŽVALGOS PROBLEMOS 8
2.1 Akcizo mokesčio dydžiai cigaretėms, alkoholiniams gėrimams ir degalams 8
2.1.1 Akcizas apdorotam tabakui 9
2.1.2Akcizai degalams 10
2.1.3 Akcizai etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams 12
2.2 Akcizų taikymo problemos 14
2.3 Akcizų harmonizavimo ES problemos 16
3. EKONOMINĖS KONTRABANDOS PRIEŽASTYS IR įTAKA DARANTYS VEIKSNIAI 19
IŠVADOS 22
PASIŪLYMAI 23
LITERATŪRA 24

ĮVADAS

Mokesčiai - vienas seniausiai taikomų finansų institutų, atsiradęs kartu su valstybe kaip pagrindinis jos institucijų bei fuknkcijų realizavimo materialinio aprūpinimo šaltinis. Nuo to laiko naujų bruožų įgavo ne tik pati valstybė, jos vykdomos funkcijos, bet ir mokesčiai. Tačiau pagrindinė jų paskirtis - užtikrinti valstybės gyvavimui reikalingų piniginių išteklių sukaupimą - išliko iki šiol.
Akcizo mokesčio taikymas, skirtingai nuo kitų įprastų mokesčių (pelno, gyventojų pajamų, pridėtinės vertės), paprastai grindžiamas ne tik poreikiu finansuoti biudžetą, bet ir kitais „svarbiais visuomenės“ tikslais.
Akcizais paprastai apmokestinamos tos prekės, kurių vartojimas sukuria neigiamų pasekmių ir individualaus veikėjo rinkoje kaštai skiriasi nuo bendrų patiriamų socialinių kaštų.
Darbo tikslas- išanalizuoti tabako, alkoholio ir degalų valstybinio reguliavimo priežastis, motyvus, kodėl valstybė imasi reguliuoti. Taip pat nurodyti valstybinio reguliavimo taikymo trūkumus. Bendrų šių rinkų reguliavimo tikslų ir trūkumų apžvalga leidžia išsamiau analizuoti priemones ir vertinti joms keliamus tikslus.
Pirmoje darbo dalyje susipažinama su akcizo sąvoka ir samprata, pateikiami duomenys apie akcizo objektus ir tarijus Lietuvoje. Antroje dalyje pateikiami duomenys apie ES, Lietuvos ir kaimyninių valstybių akcizų mokesčius, analizuojamos bendros akcizo mokesčio taikymo ir jų harmonizavimo ES problemos. Trečioje darbo dalyje nagrinėjamos bendros ekonominės kontrabandos priežastys ir joms įtaką darantys veiksniai susiję su akcizų taikymu. Darbo pabaigoje pateikiamos ir išvados ir pasiūlymai.

1.AKCIZŲ MOKESČIO SAMPRATA

Lietuvoje akcizų mokestį reglamentuoja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas įsigaliojęs nuo 2002 metų liepos 1 dienos (Valstybės žinios 2001 m. Nr. 98-3482) bei vėlesni jo pakeitimai bei papildymai.
Lietuvoje kaip ir daugelyje užsienio šalių kai kurios prekės (paslaugos) apmokestinamos...