Akcizu mokestis

Referatas
 5
Microsoft Word 88 KB
10 puslapiai

Mokestis referatas. Mokestis referatas.

ĮVADAS

“Mokesčiai – tai įnirtęs, užsispyręs, …veiklus, energingas, …judrus žmonių laisvės skelbėjas, bet drauge žiaurios priespaudos ir kruvinų kančių įrankis. Prof.V.Jurgutis.

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje ir septintojo pradžioje daugelyje valstybių buvo atsisakyta tradicinio apyvartos mokesčio ir pasitelktas akcizas. Šiandien jis gyvuoja keturiasdešimt dviejose valstybėse, tarp jų 17 Europos šalių. JAV ir Kanadoje yra pardavimo mokestis, artimas akcizui. Tačiau pastaruoju metu jose svarstomi pasiūlymai pereiti prie akcizo mokesčio. Tai svarstoma ir Japonijoje.
Akcizas - tai netiesioginis mokestis, kuriuo apdedamos plataus vartojimo prekes. Netiesioginiams mokesčiams priklauso mokesčiai prekėms ir paslaugoms, sumokami per prekės kainas ar įtraukus į tarifus. Prekės ir paslaugų savininkas, jas realizuodamas, gauna mokestines sumas, kurias perveda vyriausybei.
Su šiuo mokesčiu yra susiję daugelis aktualių problemų, apie kurias nuolat yra diskutuojama. Šiame darbe apžvelgsiu atskirų produktų tarifus bei su jais susijusias problemas.

1. AKCIZO MOKESTIS

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, įvestas akcizų mokestis. Lietuvos akcizų mokestį reglamentuoja “ LR akcizų įstatymas”, priimtas 1994mš balandžio 12d., Nr.1-429. Tai gana paprasta netiesioginio mokesčio forma. Dažniausiai akcizai nustatomi prekėms, turinčioms neelastingą paklausą (alkoholiniams gėrimams (įskaitant alų), tabako gaminiams, kavai, bei maisto produktams su kakava, bižuterijai, elektros energijai ir t.t.).
Akcizų tarifai vienoms prekėms nustatomi absoliučia suma (litais) prekės kiekio ar svorio vienetui, kitoms prekėms – apmokestinamosios vertės procentais. Lietuvoje pagamintų prekių apmokestinamoji vertė – tai prekių pardavimo kaina be PVM, o importuojamų prekių – muitinė prekių vertė pridėjus muitą.
Akcizais neapmokestinamos importuojamos prekės, kurios atleidžiamos nuo muito, taip pat eksportuojamos prekės.
Akcizai, skirtingai negu PVM, sąskaitose faktūrose bei mokėjimo dokumentuose nenurodomi.
Nesumokėtą akcizą mokesčių inspekcijos išieško neginčo tvarka. Laiku nesumokėjus akcizų, imami 0.3% delspinigiai už kiekvieną dieną, įskaitant sumokėjimo dieną.
Akcizo mokestis, istoriškai taikytas kaip mokestis prabangos prekėms, šiandien tapo tiesiog fiskaliniu įrankiu ir pažeidžia bene visus mokesčiams keliamus reikalavimus. Akcizas neskatina taupymo, racionalaus išteklių naudojimo ir nepanaikina įpročių, kuriems norima užkirsti kelią. Apstu pavyzdžių, kai akcizas tapo populiariu įrankiu valdžios protekcionizmui įgyvendinti (akcizas naftai). Akcizas yra žymi paskata...