Akcinių bendrovių stebėtojų taryba valdyba administracijos vadovas ir revizorius

 5
Microsoft Word 111 KB
13 puslapiai

AKCINIŲ BENDROVIŲ STEBĖTOJŲ TARYBA, VALDYBA, ADMINISTRACIJOS VADOVAS IR REVIZORIUS


TURINYS

ĮŽANGA1psl.
I. AB VALDYMO ORGANAI2psl.
II. STEBĖTOJŲ TARYBA4psl.
II.1. STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ ĮMONEI6psl.
III. VALDYBA8psl.
III.1. VALDYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ ĮMONEI12psl.
IV. ADMINISTRACIJOS VADOVAS13psl.
IV.1. UAB “NOTEMA” ADMINISTRACIJA14psl.
IV.2. ADMINISTRACIJOS VADOVO ATSAKOMYBĖ ĮMONEI16psl.
V. REVIZORIUS IR AUDITORIUS17psl.
V.1. UAB “NOTEMA” REVIZORIUS17psl.
IŠVADA19psl.
NAUDOTA LITERATŪRA20psl.

-1-

ĮŽANGA

Akcinė bendrovė (AB) – tai viena iš populiariausių ir seniausių įmonės rūšių. Pirmos AB atsirado XV-XVI a. Italijoje, Genujoje. 1832m. jau buvo AB Klaipėdoje. AB buvo paplitę ir prieškario Lietuvos Respublikoje – 1925 m. buvo priimtas AB įstatymas. 1939 m. Lietuvoje buvo 137 AB.
Akcinių bendrovių veiklą reglamentuoja atitinkami įstatymai, kuriuose nusakomas bendrovių steigimo, valdymo organų sudarymo, jų veiklos ir bendrovių likvidavimo sąlygos bei tvarka1. 1990m. buvo priimtas LR AB įstatymas, nustatęs: AB yra įmonė,kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Ji gali būti įsteigta bet kokiai Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamai ūkinei veiklai. Bendrovė yra juridinis asmuo. Ji yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. AB gali turėti skolintą kapitalą ir nuosavą kapitalą, kurį gali sudaryti įstatinis kapitalas, kapitalas iš rezervo fondo ir pelno rezervo fondas. Įstatinio kapitalo dydis 150000 Lt AB ir 10000 Lt UAB. Buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje. AB gali būti įsteigta ribotam ir neribotam laikui. Jei įsteigta ribotam laikui – jį galima pratęsti2.
Trumpai apžvelgdama, kas yra AB, noriu aptarti ne AB, kaip juridinį asmenį, o AB valdymo organus, tokius kaip AB stebėtojų taryba, valdyba, administracijos vadovas, o taip pat AB revizorių bei auditorių. Aprašysiu kokias funkcijas ir tikslus atlieka šie valdymo organai, kokią svarbą jie turi akcinei bendrovei. Aptardama šiuos akcinės bendrovės valdymo organus, pagrinde naudosiuosi AB įstatymu, bei UAB “Notema” įstatais.

-2-

I. AB VALDYMO ORGANAI

AB valdymo organų struktūra nėra vienoda įvairiuose šalyse. Skiriamos dvi pagrindinės bendrovių valdymo struktūros. Pirma, būdinga JAV, Kanados ir dar kai kurių šalių AB, turi šiuos valdymo organus:
1. akcininkų susirinkimas;
2. direktorių taryba;
3. administracija.
Akcininkų susirinkimas – aukščiausias bendrovės valdymo organas. Jis renka bendrovės direktorių tarybą. Direktorių tarybos nariais...