Akcijų apmokėjimas ir jų perleidimas

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

ĮVADAS

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcijos – tai vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų savininko (akcininko) teisę dalyvauti valdant bendrovę.
Suprantama, kad ir akcijos, kaip turtas, ir bendrovė netektų savo vertės ir prasmės, jei jų nebūtų galima perleisti kitiems asmenims ar ūkio subjektams. Sudarant sandorius dėl akcijų perleidimo, būtina laikytis teisės aktų reikalavimų, kuriuos pravartu išmanyti kiekvienam aktyviai tokioje rinkoje veikiančiam asmeniui.
Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais.
Akcijos gali būti materialios ir nematerialios. Materialios akcijos – tai pagal vertybiniams popieriams keliamus reikalavimus atspausdinti dokumentai. Nematerialios akcijos pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose. Akcinių bendrovių akcijos gali būti tik nematerialios, o uždarųjų akcinių bendrovių akcijos gali būti nematerialios arba materialios. Materiali akcija patvirtinama valdybos pirmininko (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovo) parašu.
Pagal disponavimo būdą skirstomos į vardines ir pareikštines. Lietuvoje šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja vienos rūšies akcijos – vardinės.
Tarptautinėje praktikoje tarp daugelio akcijų grupių labiausiai paplitusios šios:
• Pirmos rūšies acijos;
• Pelningos akcijos;
• Augimo akcijos;
• Spekuliacinės akcijos;
• Ciklinės akcijos;
• Stabilios akcijos:

1. AKCIJŲ APMOKĖJIMAS

Akcijų apmokėjimas – vienas iš akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės steigimo ar įstatinio kapitalo didinimo etapų. Tinkamai jo neįvykdžius, neįmanomas nei naujos bendrovės įregistravimas, nei jau veikiančios bendrovės įstatinio kapitalo padidinimo įregistravimas Juridinių asmenų registre. Kita vertus, akcijų apmokėjimas – tai bendrovės akcijas pasirašiusio asmens įsipareigojimas, kurį tinkamai įvykdžius įgyjamos nuosavybės teisės į akcijas ir akcininko teisės. Dėl šių priežasčių, tiek steigiant bendrovę, tiek didinant bendrovės įstatinį kapitalą, būtina laikytis įstatymo, akcininkų sprendimo, steigimo akto/sutarties ar akcijų pasirašymo sutarties, o įstatymo nustatytais atvejais – ir Vertybinių popierių komisijos nustatytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų
Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas. Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę. Nepiniginiais įnašais gali būti turtas, įskaitant ir turtines...