Akcijos ir jų rūšys

Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Tik primityvioje ekonomijoje pinygai yra vienintelis arba vyraujantis finansinis turtas. Visos ekonomiškai išsivysčiusios ir dauguma silpnos ekonomikos šalių turi kompleksinę finansų sistemą, kurioje pinigai yra tik viena iš daugelio finansinio turto formų. Finansų formos yra akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai, kurie mūsų finansų sistemoje laikomi pinigais. Vertybinis popierius jį išleidusiai korporacijai reiškia šios korporacijos finansinį įsipareigojimą, o vertybinio popieriaus savininkui tai yra finansinis turtas.
Vertybiniai popieriai (securities) - tai akcijos, obligacijos ir kiti nuosavybės arba skolos dokumentai, naudojami atliekant finansines operacijas privačiame ir valstybiniame sektoriuose.
Vertybiniai popieriai yra vertingi tol, kol pirkėjas įsitikinęs, kad jie bus išpirkti iš anksto nustatyta verte. 9-jame dešimtmetyje pasaulio bankai pradėjo versti savo aktyvus vertybiniais popieriais (securitizing) tai reiškė, kad paskolas ir užstatus jie pavertė vertybiniais popieriais, dėl kurių buvo galima derėtis ir kuriuos galima pirkti ir pardavinėti pasaulio rinkose.
Vertybiniai popieriai gali būti trumpalaikiai (iki vienerių metų), ilgalaikiai (ilgesniam laikui), skolų (obligacijos, vekseliai) ir nuosavybės (paparastosios, privilegijuotosios akcijos).
Akcijos suteikia ekonominiams subjektams galimybę laisvus pinigus investuoti į tas ūkines veiklos sritis, kurios, jų nuomone, yra patikimiausios ir duoda didžiausią pelną pagal pasirinktą rizikos lygį. Kitaip tariant, įsigyti vertybinių popierių - tai tas pats, kas įdėti laisvus pinigus į rinką.
Tie, kas nori įsigyti lėšų išleidžia akcijas arba ima paskolą. Paprasti civiliai negali gauti lėšų išleisdami akcijas. Tačiau tie, kurie turi ne tik savųjų galių kapitalą, bet ir tokį, kuris duoda pajamas, turi didesnį pasirinkimą. Jie gali skolintis ir savo turtą panaudoti kaip užstatą arba gali leisti...