Airijos ir danijos ekonomika

Referatas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Danijos ekonomika referatas. Referatas apie islandijos ekonomika. Danija referatas. Geografijos referatas airijos. Danijos ekonomika referatas. Referatas apie islandijos ekonomika. Danija referatas. Geografijos referatas airijos.

AIRIJOS Ekonomika
Airija per, palyginus, neilgą laiką, iš esmės – tik per dešimt metų, tapo labiausiai klestinčia Europos šalimi. Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu. Airijos ekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro daugiau negu 96,8% BVP. 1993 - 1998 metais eksportas augo vidutiniškai po 16% kasmet, o investicijos į pagrindinius ekonomikos sektorius - po 17% kasmet. 1998 metais Airijos BVP jau siekė 105% ES vidurkio. Airija yra didžiausias pasaulyje programinės įrangos eksportuotojas. Airijos ekonominės integracijos indeksas yra vienas didžiausių dėl to, kad jos prisijungimas prie euro zonos dramatiškai sumažino finansinių srautų į kitas ES šalis barjerus. Airija taip pat yra viena šalių, gaunančių daugiausia naudos iš informacijos technologijų bumo bei milžiniškų tiesioginių užsienio investicijų iš tokių kompanijų kaip Microsoft, Intel ir Gateway. Daug pelno Airija gavo ir iš portfelinių investicijų srautų, dėl kurių ji iškilo kaip svarbus tarptautinių finansinių transakcijų centras. Tam nemažai įtakos turėjo asmeniniai kontaktai, išaugęs turizmo verslas ir pažangių telekomunikacijų pramonė.
Dažniausiai importuoja kurą ir jo produktus.
Gamtiniai ištekliai: cinkas, švinas, gamtinės dujos, baris, varis, gipsas, klinis, dolomitas, durpės, sidabras. Kaip nesibaigiantis gamtinis išteklius yra vanduo.
Pagal 1999 metus, aptarnavimo sektoriuje dirbo 63 % visos darbo jėgos. 28 %dirbo pramonės sektoriuje, o tik 9% žemės ūkyje. Nedarbingumas – 5,5 %

Danijos ekonominė padėtis
Bendra ekonominė situacija
Ekonomiškai Danija labai išvystyta šalis. Ji yra OECD(Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) narė ir priklauso vienai iš 30 labiausiai pasaulyje išsivysčiusių industrinių valstybių šalia tokių kaip Airija, Australija, Austrija, Belgija, Čekija, Didžioji Britanija, Graikija, Islandija,...