Airijos darbo rinka

Referatas
 5
Microsoft Word 94 KB
11 puslapiai

Įžanga
Referato tema –darbo užmokestis Airijoje. Šiai temai atskleisti referate neužtenka tik plikų skaičių ar vidurkių, šią temą sudaro ir darbo salygos šalyje, ir įstatymai reglamentuojantys darbo santykius bei daug kitų įstatiminių aktų susijusiu su darbu ir atlyginimo gavimu. Savo darbe pasistengsiu apžvelgti daugelį jų.
Visiems žinoma, jog Airijos ekonomika viena iš sparčiausiai augančių ir besivystančių europos sąjungoje per pastaruosius dešimt metų. Todėl dažnai tenka girdėti apie emigruojančius į Airiją darbininkus, nors dar prieš dešimt metų tenykštė ekonominė padėtis buvo labai panaši į Lietuvos. Nepaisnt to, šalis po įstojimo į europos sąjungą tapo viena pirmaujančių darbo ekonomikos srityje. Būtų labai įdomu palyginti darbo rinkos situaciją prieš dešimt metų ir dabar, tačiau, tuomet, kai Airija pati kentėjo nuo darbo jėgos emigracijos, informacijos apie ją lietuvių kalba labai mažai todėl be istorinių, įdomesnių faktų apie tuomatinę padėtį nepvyko rasti. Daugelyje šaltinių dažnai pabrėžiamas ryškus skirtumas, kurį šalis pasiekė po įstojimo į europos sąjungą. Pagerėjus situacijai šalies darbo rinkoje ja labiau imta domėtis ir lietuvoje, todėl ir informacijos apie darbą airijoje šiuo metu apstu. Būtent todėl iš europos sąjungos šalių pasirinkau Airiją.
Taigi savo darbe pamėginsiu nušviesti situaciją dabartinėje Airijos darbo rinkoje, apžvelgti darbuotojų atlyginimus,darbo sąlygas pagrindinius dokumentus ir teisės aktus susijusius su darbu šioje šalyje.

Airijos ekonomika
Airijos ekonomika yra atvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu.Airijos ekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro daugiau negu 96,8% BVP (bendro vidaus produkto, 1999 m. duomenimis).Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir priklausymas Bendrai Rinkai, Valstybei leidžia teisėtu būdu įvairinti, keisti savo prekybos struktūrą. Net jei Didžioji Britanija yra didžiausia Airijos prekybos partnerė, beveik pusė viso šalies eksporto dabar patenka į kitas Europos Sąjungos šalis.
Gyvenimo sąlygų pagerėjimas
Airija džiaugiasi šalies ekonomikos suklestėjimu per dvidešimto amžiaus paskutiniuosius metus. Manoma, kad gyvenimo sąlygų gerėjimą sąlygoja šios priežastys:
• aukštojo išsilavinimo siekimas, kvalifikuotų specialistų darbas;
• atviros rinkos idėjos priėmimas - tai daugelio metų nuoseklaus užsienio šalių investicijų siekimo rezultatas;
• geri ekonominiai tarpusavio santykiai tarp Vyriausybės, Industrijos ir Prekybos Sąjungų;
• išsilavinusių emigrantų grįžimas į Airiją.
Mokesčių sistema
Kaip skaičiuojami darbuotojų mokesčiai Airijoje.
Vos...