Airija

Analizė
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai


Ignalinos rajono Gimnazijos
2f klasės mokinio
Dainiaus Pakalkos
Geografijos referatas : Airija

AIRIJA

Sostinė: Dublinas (1100000 gyv.)
[pic]

Santvarka: respublika

Gyventojų skaičius: 3,8 mln. (2001m.)

Plotas: 70 300 km2

Valstybinės kalbos: airių ir anglų

ES narė nuo: 1973 m.
Nac.šventė: kovo 17d
Valiuta: euras (Airijos svaras iki 2002 m.)
Laiko juosta: PL


Ši nedidelė respublika Vakarų Europos pakraštyje yra įsikūrusi antroje
pagal dydį Britų salyno saloje. Gyventojų ten yra beveik tiek pat, kiek ir
Lietuvoje – apie 3,8 mln. Nepriklausoma Airija tapo tiktai 1922 metais, iki
tol ji buvo britų imperijos dalis. Iškovojusi nepriklausomybę, Airija
pasiskelbė neutralia valstybe ir išvengė įtraukimo į Antrąjį pasaulinį
karą. Norėdama išlaikyti neutralitetą, ši valstybė iš pradžių nedalyvavo ir
pokarinių europos institucijų kūrimo procese, iki šiol ji nėra NATO narė.
Neutrali ir izoliuota Airija buvo neturtinga valstybė, joje dauguma žmonių
dirbo žemės ūkyje, o silpna pramonė orientavosi tik į mažą vidaus rinką.
Pagrindinė prekybos partnerė buvo Jungtinė Karalystė, prekyba su ja sudarė
daugiau kaip pusę užsienio prekybos. Todėl 1961 metais, Didžiajai
Britanijai apsisprendus stoti į Europos Bendriją, tą patį nusprendė
padaryti ir Airijos vyriausybė, tačiau, Prancūzijai vetavus Britanijos
paraišką, automatiškai nutolo ir Airijos narystė. Airija Europos Bendrijos
nare tapo tik 1973 metais.

Narystė Europos bendrijoje Airijai buvo labai naudinga. Jai atsivėrė
galimybė ne tik sumažinti savo priklausomybę nuo prekybos su Didžiąja
Britanija, bet ir ilgainiui, vykdant lengtanę mokesčių politiką, pritraukti
daug stambių tiesioginių užsienio investicijų, ypač iš JAV, kuri vuvo
suinteresuota investuoti airijoje ne tik dėl to, kad gyventojai kalba
angliškai, bet ir dėl to, kad per Airiją atsivėrė kelias i didžiąją Europos
bendrąją rinką. Tarp investuotojų, kurie padėjo sukurti modernią Airijos
elektronikos ir farmacijos pramonę, buvo labai daug airių išeivių, kurie
mielai investavo savo protėvių tėvynėje. Taip pat nereikia pamiršti, kad
Airija gavo didžiulią paramą ir iš Europos Bendrijos biudžeto. Tiuesioginių
išmokų gaudavo žemdirbiai, o pagal regioninės politikos programas į Airiją
ateidavo dar gana didelės(iki 4 proc. bendrojo vidaus produkto) papildomos
lėšos infrastruktūrai plėtoti. Galiausiai šiandien Airija yra visiškai
įveikusi savo atsilikimą ir tapusi viena iš sparčiausiai besivystančių
ekonomikos atžvilgiu šalių. Iš jos...