Agronomo - konsultanto veikla darbų saugos srityje

 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra

Agronomo - konsultanto veikla darbų saugos srityje

1. Anketa
2. Cheminių preparatų pristatymo ūkininkui darbo procesas;
Sandėlininko darbų saugos instrukcija

DARBŲ IR CIVILINĖS SAUGOS KONTROLINIS DARBAS

Atliko: agronomijos specialybės
II k. 2 gr. studentė
Lendrina TilvytytėKaunas – Akademija
2004 m.

1. Anketa
2. Darbų sauga darbo vietoje

Agronomas- konsultantas firmoje UAB „Agrimatco“ atsakingas už šiuos darbus:
• Cheminių preparatų pervežimą;
• Cheminių preparatų pristatymą ūkininkui (įmonei);
• Cheminių preparatų priežiūrą sandėlyje;
• Priešgaisrinę apsaugą;
• Konsultaciją augalų apsaugos klausimais;
• Beicavimą;
• Purškimą;
• Tręšimą;

2.1. Cheminių preparatų pristatymo ūkininkui (įmonei) technologinis darbo procesas

2.1.1. Cheminių preparatų užsakymo sudarymas;
2.1.2. Tikrinimas ar ūkininkas (įmonė) turi leidimą naudoti cheminius preparatus;
2.1.3. Sutarties su ūkininku (įmone) sudarymas;
2.1.4. Užsakyto cheminių preparatų kiekio pakrovimas į transportą;
2.1.5. Dokumentų išrašymas ( sąskaitų, važtaraščių ir pan.);
2.1.6. Cheminių preparatų pristatymas ūkininkui (įmonei);
2.1.7. Cheminių preparatų iškrovimas.

2.2. Kenksmingi, pavojingi, darbingumą mažinantys veiksniai

2.2.1. Netvarkingai įpakuoti cheminiai preparatai.
2.2.2. Apsinuodijimas dujomis, garais ir pan.
2.2.3. Odos, akių, kvėpavimo organų sudirginimas.
2.2.4. Viso kūno negalavimas.
2.2.5. Galvos skausmas.

2.2.2. Vairuojant automobilį:
2.2.2.1. techniškai netvarkingas automobilis;
2.2.2.2. kelio kliūtys (keliu judančios mašinos, pėstieji, gyvuliai važiuojamojoje dalyje ir pan.);
2.2.2.3. automobilio dirbančio variklio besisukančios bei įkaitusios dalys;
2.2.2.4. akumuliatoriaus elektrolitas, benzino garai ar kaip automobilio kuras naudojamos dujos, variklio išmetamosios dujos;
2.2.2.5. gaisro ir sprogimo pavojus.

2.3. Apsaugos priemonės nuo profesinės rizikos veiksnių

2.3.1. Pakraunant cheminius preparatus naudojamos šios apsaugos priemonės:
2.3.1.1. respiratoriai ;
2.3.1.2. darbiniai drabužiai;
2.3.1.3. apsauginiai akiniai jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje;
2.3.1.4. apsauginės pirštinės;
2.3.1.5. guminiai batai jei to reikalaujama cheminių preparatų saugumo informacijoje.

2.3.2. Transportuojant cheminius preparatus:
2.3.2.1. techninė automobilio apžiūra;
2.3.2.2....