Agresyvumas

Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Agresyvumas referatas. Agresyvumas referatas.

Turinys
ĮVADAS2
I.Kas yra agresija?3
II. Vaikų agresijos priežastys5
2.1 Kritinės gyvenimo situacijos5
2.2 Agresyvūs santykiai šeimoje5
2.3 Visuomenės įtaka6
2.4 Visuomenės informavimo priemonės6
2.5 Ar agresija įgimta?8
III. Kaip padėti agresyviam vaikui?10
1. 3.1 Agresyvumui reikalingos ribos10
2. 3.2 Anti-Agresyvumo-Programa11
BENDROSIOS IŠVADOS13
LITERATŪRA14

ĮVADAS
Šiuolaikinėje visuomenėje vis daugiau agresijos. Jos apraiškos matomos visur: televizijoje, spaudoje, gatvėje, šeimoje, mokykloje ir kitur. Agresija tarsi garantuoja išlikimą, aukštesnę poziciją visuomenėje.
Norint sumažinti agresijos apraiškas, būtina žinoti, kas yra agresija. Suvokus, kas ją skatina, kaip ir kodėl ji plinta, galima imtis prevencinių priemonių prieš agresiją. Nemažiau svarbu žinot ir suvokti, kokiais budais galima valdyti, sumažinti agresijos apraiškas.
Ne tik suaugę visuomenės nariai yra agresyvūs. Agresijos požymiai pasireiškia ir vaikams. Agresyvūs vaikai yra vis dažnėjantis ir didelį susirūpinimą keliantis visuomenės reiškinys. Ypač svarbu suvokti, kodėl vaikai būna agresyvūs, kad jiems tinkamai būtų suteikta pagalba. Nes agresija vaikystėje gali peraugti į agresiją ir vėlesniame amžiuje.
Todėl šiame darbe bus apžvelgta, kas yra agresija, kur yra agresijos šaknys, kas skatina vaikų agresiją, kaip padėti agresyviam vaikui.
Darbo objektas: vaikų agresija.
Darbo tikslas: aprašyti vaikų agresiją.
Darbo uždaviniai:
1. I – oje dalyje aptarti tai, kas yra agresija,;
2. II – oje dalyje aptarti agresijos priežastis;
3. III – oje dalyje aptarti, kaip galima padėti agresyviam vaikui.
Darbo metodai: naudojant informacija iš Interneto, apžvelgti agresyvių vaikų problemą, šios problemos priežastis ir pateikti galimus sprendimo būdus, padaryti išvadas.


I. KAS YRA AGRESIJA?
Internetiniame puslapyje adresu www.vpu.lt yra pateikti tokie agresijos, agresyvaus elgesio ir socialinės agresijos apibrėžimai.
Agresija – (angl. aggression) :
1. priešiškas elgesys, kuriam būdinga įžūlus pranašumo demonstravimas ar net jėgos naudojimas kito žmogaus, žmonių grupės atžvilgiu. Tokio elgesio tikslas – pakenkti kitam žmogui psichologiškai ar fiziškai. Gali reikštis nepalankumu, nedraugiškumu, priešišku nusistatymu, įžeidinėjimais ir fiziniu smurtu. Gali būti tiesioginė, t. y. nukreipta tiesiog į nepasitenkinimo, priešiškumo šaltinį, ir perkeltinė – dėl tam tikrų priežasčių nukreipiama į kitą asmenį. Perkeltinė agresija labai smerkiama, todėl kai kurie žmonės linkę agresiją nukreipti į save. Ji reiškiasi savęs žeminimu, savęs kaltinimu,...