Agresija socialiniai santykiai

Referatas
 5
Microsoft Word 116 KB
15 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. AGRESIJA, JOS AIŠKINIMO TEORIJA 4
1.1. Biologinė agresyvumo teorija 4
1.1.2. Fiziologinė įtaka agresyvumui 5
1.2. Agresijos psichologinė teorija 6
1.2.1. Frustracijos rūšys 6
1.2.2. Poreikių blokavimas 7
1.3. Socialinio išmokimo teorija 7
1.3.1. Masinės informacijos priemonės ir agresija 9
1.3.2. Seksualinė agresija ir žiniasklaida 9
2. AGRESYVUMO RŪŠYS 11
2.1. Tiesioginis ir perkeltinis agresyvumas 11
2.2. Bendrasis agresyvumas 12
2.3. Vaizduotės agresyvumas 12
2.4. Komformistiškas agresyvumas 13
2.5. Konstruktyvus agresyvumas 13
3. AGRESYVUMO PROJEKCIJA 14
3.1. Panašumo – atribucinė projekcija 14
3.2. Pastiprinimo projekcija 14
4. VAIKAI IR AGRESYVUMAS 15
4.1. Kaip įveikti agresyvaus elgesio sunkumus 15
5. AGRESYVUMO SIGNALAI, KAIP JĮ SLOPINTI, IŠREIKŠTI 16
5.1. Agresijos slopinimas 16
5.2. Pykčio išreiškimas 17
5.3. Neišreikštas agresijos autodestruktyvumas 18
5.4. Keletas faktų apie agresiją 18
IŠVADOS 19
LITERATŪRA 21

ĮVADAS

„ Mes negalime gyventi tik dėl savęs – rašė rašytojas Hermanas Melville, - nes mūsų gyvenimus sieja tūkstančiai neregimųjų gijų”. Socialiniai psichologai moksliškai tiria šias sąsajas, nagrinėja kaip mes galvojame vieni apie kitus, veikiame vieni kitus ir bendraujame tarpusavyje.
Bendravimas yra viena iš psichologijos kategorijų. Žmogus asmenybe tampa tik sąveikaudamas ir bendraudamas su kitais žmonėmis. Tačiau kito žmogaus buvimas šalia keičia mūsų jausmus ir veiksmus. Tuomet mes nesame visiškai laisvi ir negalime daryti to, ką norime, mums tampa svarbu, kaip atrodome, mes negalime būti visiškai atsipalaidavę. Jei pradedame bendrauti su kitu žmogumi, keičiamės dar labiau. Tai pati paprasčiausia iliustracija, rodanti, kad kiti žmonės yra svarbus stimulas daugelyje situacijų. Dažnai sakoma, kad žmogus yra socialinis gyvūnas.
Kasdieninis gyvenimas neįmanomas be bendravimo, komunikacijos. Taigi, kaip gyvenimas neįmanomas be nesklandumų, taip ir pats bendravimas suteikia ne tik džiaugsmą, bet ir diskomfortą, liūdesį ir skausmą. Šitokį elgesį lemia daugelis veiksnių, pirmiausia pačios asmenybės savybės – vertybės, charakteris, nuostatos, intelektas – ir tik paskui tarpusavio santykių lūkesčiai, gebėjimas atvirai, nuoširdžiai išklausyti.
Koks bendravimas ardo asmenybių tarpusavio santykių harmoniją? Tai pyktis, per didelis altruizmas, smurtas, nesusikalbėjimas, neištikimybė, užsisklendimas, egoizmas, agresija – ją plačiau ir apžvelgsiu šiame darbe, bei daugelis kitų elgesio būdų veiksmų ir emocijų.

1. AGRESIJA, JOS AIŠKINIMO...