Agresija agresyvaus elgesio vaikai

Referatas
 5
Microsoft Word 52 KB
4 puslapiai

Pastiprinimas pagal bihevioristus. Referatai apie egresija. Referatai apie agresiją. Pastiprinimas pagal bihevioristus. Referatai apie egresija. Referatai apie agresiją.

Agresijos samprata. Agresijos priežastys.

Agresija vadinamas toks elgesys, kuriuo vykdomas žodinis arba fizinis smurtas kito asmens atžvilgiu. Agresija – tai veiksmai sukeliantys psichologinę ar fizinę žalą kitiems asmenims.
Agresyvus elgesys gali būti fizinis (mušimas, spardymas, kandžiojimas, daiktų laužymas ir daužymas) ir žodinis (gąsdinimas, įžeidinėjimas, pravardžiavimas, nešvankios kalbos).
Agresija suprantama kaip elgesio sutrikimas, kuris atsiranda 5 % - 10 % vaikams ir paaug-liams.
Psichologai skiria dvi agresijos rūšis: priešišką agresiją, kuri nukreipta į kitus žmones su tikslu įžeisti ir instrumentinę (dažniau tarp mažesnių vaikų), kylančią kovojant dėl kokio nors ob-jekto, teritorijos ir privilegijos.
Agresyvaus elgesio atsiradimui turi reikšmės konstituciniai veiksniai. Nustatyta, kad berniu-kai 4 kartus agresyvesni už mergaites, nepriklausomai nuo kultūros, šalies. Chromosomos lemia tipišką vyrišką ir moterišką elgesį. Hormonai tiesioginės reikšmės agresijos atsiradimui neturi, bet manoma, testosterono kiekio padidėjimas paauglystėje gali būti svarbus papildomas veiksnys psichologinių faktorių, kurie labiausiai lemia antisocialaus elgesio formavimąsi.
Agresijos teorijos skiriasi pagal tai, ką labiau akcentuoja – biologinius ar psichologinius fak-torius.
Instinktų teorijos aiškina agresiją kaip pagrindinį biologinį instinktą. Froido ankstyvoji psichoanalizės teorija teigia, kad vaikas gimsta su vidiniu agresijos postūmiu, bet išmoksta būdų tai išreikšti. Dabartiniai psichoanalitikai laiko agresiją instinktyviu postūmiu, kuris aktyvuojasi frustracijos metu ir yra reikalingas svarbiausių poreikių patenkinimui. Plačiausiai žinomas agresi-jos teorinis aiškinimas – frustracijos - agresijos hipotezė. Frustracija sužadina vidinį agresyvųjį postūmį, kuris motyvuoja agresyvų elgesį. Manoma, kad agresyvus elgesys silpnina agresyvųjį postūmį.
Bihevioristai teigia, kad agresyvus elgesys vystosi dėl ankstyvoje vaikystėje patirtų labai frustravusių aplinkybių ir įvairių pastiprinimų gautų kaip atsako į vaiko agresyvų elgesį.
Bihevioristai laiko pyktį pirmine reakcija į frustraciją, o agresiją – tikslingu pykčiu. Vaiko agresyvi reakcija į jį atstumiančią aplinką iš esmės yra kontragresija, kai vaikas aplinką, nepaten-kinančią jo norų, sutapatina su priešiškais ir agresyviais veiksniais prieš jį.
Socialinio mokymosi teorija paneigia vidinę agresijos kilmę. Teigiama, kad elgesį lemia ap-linka ir tas elgesys kuria aplinką. Agresyvaus elgesio formavimuisi svarbi imitacija, pastiprini-mas. Pastiprinimas gali būti pozityvus (malonios agresyvaus elgesio pasekmės, tėvų ir...