Agresija

Referatas
 5
Microsoft Word 120 KB
15 puslapiai

Agresija referatas. Agresijos referatas. Agresija referatas. Agresijos referatas. Agresyvaus elgesio kursinis. Referatas apie agresija. Lietuviu referatas manipuliacija. Refetas apie egresija.

ŽMOGAUS AGRESYVUMO PRIEŽASTYS


Agresija yra labai populiari elgesio forma – turbūt nėra žmogaus, galinčio sąžiningai prisipažinti, kad jis niekada nebuvo fiziškai arba verbališkai agresyvus. Agresija yra toks elgesio tipas, kuris pasireiškia kiekvieno žmogaus gyvenime, nepaisant jo amžiaus, lyties, rasės, išpažįstamos religijos arba įsitikinimų. Šiame referate trumpai išdėstoma medžiaga apie agresiją, agresyvaus elgesio formas. Plačiau referate pateikiamos žmogaus agresyvumo priežastys.

1. AGRESIJOS SAMPRATA.
AGRESYVAUS ELGESIO FORMOS


Psichologijoje agresija apibrėžiama tiksliau negu kasdienėje kalboje. Ryžtingas, atkaklus pardavėjas arba dantistas, priverčiantis dejuoti iš skausmo, nėra agresyvūs. Tačiau asmuo, kuris skleidžia apie jus piktas paskalas, arba užpuolikas, kuris primuša jus, yra agresyvūs. Šiuo metu dauguma autorių, apibūdindami agresiją , atsižvelgia į du pagrindinius kriterijus – žmogaus ketinimus ir jo veiksmų pasekmes. Teisminėje praktikoje taip pat dažniausiai naudojami abu šie kriterijai. Taigi apibendrinant galima pasakyti , jog agresija yra bet koks fizinis ar žodinis elgesys siekiant pakenkti arba sunaikinti, kilęs dėl priešiškumo arba kaip iš anksto numatyta priemonė tikslui pasiekti.
Agresyvius veiksmus galima išreikšti įvairiais būdais (pvz., agresija gali būti fizinė arba verbalinė, tiesioginė arba perkeltinė ir pan.). Remiantis vyraujančiais elgesio motyvais, galima išskirti tokias pagrindines agresijoss formas:
• impulsyvią – gynybinę,
• instrumentinę,
• priešišką-piktybinę.

Impulsyvi – gynybinė agresija. Ši agresijos forma paprastai kyla tada, kai žmogus patiria frustraciją, kai jam kažkas grasina, nori pažeisti teisėtus jo interesus ir pan. Šiuo atveju svarbų vaidmenį atlieka situacijos bei jos supratimo ypatumai. Impulsyvi – gynybinė agresija dažnai pasireiškia netikėtose, neįprastose situacijose, kai žmogus neturi laiko ramiai apsvarstyti visų galimų alternatyvų, numatyti savo veiksmų pasekmių, kai jis yra stipriai susijaudinęs ir išgyvena negatyvias emocijas (pvz., pyktį). Be to, patekęs į neapibrėžtą arba dviprasmišką situaciją, individas gali tendencingai suvokti kitų žmonių ketinimus kaip priešiškus, jų veiksmuose įžvelgti puolimo požymius ir tai atsakyti gynybine agresija.
Instrumentinė agresija. Nors visomis agresijos formomis siekiama pakenkti arba padaryti kokią nors žalą kitam žmogui, tačiau instrumentinės agresijos atveju dar yra siekiama ir kitų tikslų. Pavyzdžiui, narkotikų prekiautojas gali nužudyti savo konkurentą siekdamas pardavinėti narkotikus jo kontroliuojamoje teritorijoje,...