Adomo mickevičiaus ponas tadas

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 31 KB
1 puslapis

Ponas tadas referatas. Ponas tadas referatas.

Adomo Mickevičiaus „Ponas Tadas“
analizė ir interpretacija
Vienas žymiausias Lietuvos _ Lenkijos Romantizmo epochos poetų Adomas Mickevičius parašė nemažai garsių kūrinių, kaip „Vėlinės“, „Gražina“. Šie kūriniai žymi Mickevičiaus romantizmo pradžią Lietuvoje. Poetas, būdamas kitoje šalyje, iš tėvynės ilgesio parašė poemą „Ponas tadas“.
A.Mickevičiaus poemoje „Ponas Tadas“ pirmoje knygoje yra minima tėvynė,- kokia ji brangi kiekvienam tautiečiui. Kiekvienas ją myli ir gina negailėdamas sveikatos. Poetui yra svarbi Šventoji motina, kuri yra visų žmonių globėja ir slaugė. Kurinyje minimas tėvynės grožis, turtai, tai yra pievos, miškai, dirbami laukai – „Į tuos laukus derlingus, pasėliais spalvotus, Pauksintų rugių kviečių, balksvų rugelių plotus“.
Antra pastraipa – tai žvilgsnis į dvarą ir aplink jį supančią gamtą. Šiuoje vietoje namas susilieja su gamta, su medžiais,- parodomas meninis vaizdas. Daržinės vaizdas ir šieno stirtas parodo, jog čia yra sunkiai dirbančių žmonių(„matyti ir iš skaičiaus dirbančių artojų, Kur juodas pūdymas iš anksto jau vagojo,“). Dvaruose dažniausiai dirbdavo būrai, šie darbininkai sunkaus darbo nesibaidė, nes dvaro ponai buvo turtingi ir geri - „Kad esama čia gero, išteklingo dvaro“.
Trečioje pastraipoje kalbama apie „jauną ponaičiuką“ Tadą, kuris atkeliavo į gimtąjį kraštą...