Adomas mickevicius1

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 39 KB
2 puslapiaiRašyti referatą apie A.Mickevičių mane paskatino perskaityta A.Mickevičiaus knyga „Vėlinės“. Ji man labai patiko, todėl nusprendžiau daugiau pasidomėti šia asmenybe, įsigilinti į pagrindinius kūrybos bruožus.
Adomas Mickevičius gimė 1798,Zosėje arba Naugarduke. Lankė Naugarduko dominikonų mokyklą, o ją baigęs, atvyko studijuoti į Vilniaus universitetą. Pasirinkęs laisvųjų menų fakultetą, klausėsi garsių ano meto profesorių paskaitų: G.E. Grodekas (G.E. Groddeck) dėstė antikinę filosofiją, L.Borovskis (L.Borowski) - retoriką ir poetiką, J.Levelis (J.Level)-istoriją. Kartu su kitais studentais A.Mickevičius įkūrė Filomatų draugiją ir dalyvavo jos veikloje. Legendinė Lietuvos praeitis atgimė poeto kūriniuose. Jis laikė save lietuviu, o savo tėvynę Lietuvą, nors iš tikro buvo lenkas. Lietuvių rašytojas ir tyrinėtojas Vincas - Mykolaitis putinas rašė: „įvairių tautų plejadoje, kurią nušviečia A.Mickevičiaus genijaus spinduliavimas, mes, lietuviai, užimame toli gražu ne paskutinę vietą. Lietuvių-lenkų ilgų santykių raida išaiškina tą faktą, kad šis, vienas iš didžiausių lenkų literatūros kūrėjų laisvės kovotojų buvo kilęs iš senos lietuviškos giminės, laikė save lietuviu, o Lietuvą savo tėvyne, kad beveik visi žymesni jo kūriniai siejosi su Lietuva“.
Iš lenkų tyrinėjimų žinoma, kad sena Rimvydų - Mickevičių giminė yra gyvenusi pačioje etnografinės Lietuvos pakraštyje – Rodūnės apylinkėse, o XVII a. pabaigoje išsikėlė i baltarusiškas Naugarduko apylinkes. Senoji to krašto bajorija, kaip ir Mickevičiai, kalbėjo lenkiškai, nors pagal tradiciją laikė save lietuvių bajorais.
A.Mickevičius įėjo i literatūrą kaip kovingas romantikas: karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, protestavo prieš baudžiavą, kvietė i kovą prieš galingą anuomet reakcijos tvirtovę – carizmą. Jis visokeriopai...