Adomas mickevičius kaune

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

A.Mickevičius gimė 1798m. Zaosėje netoli Naugarduko. Jo šeima priklausė daugiatūkstantiniam būriui smulkųjų šlėktų, kurie po Respublikos žlugimo prarado ligtolinę egzistensijos prasmę. Šio sluoksnio atstovams beliko du keliai: arba nusmukti iki mužikų, arba prasiskinti kelią išsilavinimu. Vos ne žemiausiame sluoksnyje gimęs Adomas pažino spalvingą pasaulį, nors ir skurdų. Dar būdamas vaikas, A. Mickevičius kasdien susidurdavo su baltarusių ir lietuvių liaudimi, pažino jos papročius bei sunkią dalią.
Savo vaikų ateitį Adomo tėvai siejo visų pirma su mokslu. Gana anksti būsimasis poetas susidūrė su knygomis, įvairias raštais, kurių nestigo tėvo kambaryje. Jo tėvas nekantravo išsleisti savo vaikus į mokyklą, todėl jau 1807m. rudenį Adomas kartu su vyresniuoju broliu pradėjo lankyti Naugarduko mokyklą, kuri tebebuvo vienuolių rankose.
Niūriose vienuolyno patalpose įsteigta mokykla, nuo gaivesnių idėjų užsisklendę mokytojai vienuoliai bei intensyvus mokymasis atmintinai slėgė jaunuolį. Jau būdamas dvylikametis Adomas bandė savo jėgas literatūroje. Jo odė, vaizdavusi didelį 1810m. gaisrą, siautėjusį Naugarduke, tapo populiari visame miestelyje. Šie metai buvo lemtingi Mickevičių gyvenime. Mirė jauniausias sūnus, susirgo tėvas. Dėl įvairių priežaščių labai pablogėjo šeimos materialinė padėtis. 1812m. vasarį mirė tėvas. Mūrinis namas buvo įskolintas ir Adomas turėjo uždarbiauti prižiūrėdamas jaunesnius moksleivius.
Mažiau neipo trjų metų, po Adomo Mickevičiaus tėvo mirties, būsimasis poetas bei rašytojas pradėjo studijuoti Vilniaus universitete. Tikslios jo atvykimo į Vilnių datos nežino nei vienas biografas, kadangi tą rugsejo menesį, kai A. Mickevičius buvo pakeliui į Vilnių, niekas nė neįtarė, jog į miestą skuba žmogus, kuris išgarsins tiek miestą, tiek visą kraštą ir kurio šlovė pasklis po visą pasaulį ir liks gyva per amžius, niekam neatėjo į galvą ne tik pasitikti poeto, bet ir įsiminti jo atvykimo dieną. Nepaisant to, biografai mano, jog poeto į Vilnių atvykta rugsėjo 12(24)d. sekmadienį, nes universiteto studentų registracijos knygoje įrašyta, kad studentas atvyko rugsėjo 12d.
Šiaip ar taip ne tiek svarbu kada į Vilnių atkako Adomas. Tačiau galima įsivaizduoti ką jautė septynioliktus metus bebaigiąs jaunuolis su svetimais žmonėmis keliaudamas į tokią kelionę. Būsimasis studentas vis dar negalėjo užmiršti Naugarduko, namiškių ir atsisveikinimo su artimaisiais.
Tuo metu Vilniaus universitetas jau buvo išgyvenęs didžiausio klestėjimo laikotarpį. Jam suklestėti leido caro Aleksandro I liberalizmas ir Jono Sniadeckio, rektoriaus vadovavimas. Universiteto įtaka...