Adomas mickevicius

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 88 KB
10 puslapiai

Adomas mickevicius referatas. Adomas mickevicius referatas.

Pasaulinės literatūros olimpe Adomas Mickevičius stovi greta Goethes,
Schillerio, Byrono, Puškino. Tai iškiliausia Vidurio Europos literatūros
figūra, pakelta į aukštybes \"tautų pavasario\" bangos.

Lenkams Adomas Mickevičius - Lenkijos nepriklausomybės pranašas ir
lenkiškumo simbolis. Lietuviams - savo žemės ir savo istorijos augintinis,
ištaręs šventus žodžius: \"Lietuva, mano tėvyne…\" Gudams - Naugarduko-Lyros
apylinkių gamtovaizdžių ir papročių vaizduotojas, naudojąs vietiniam
folklorui giminingas spalvas. Czeslawas Miloszas pavadino Mickevičių
\"pomirtiniu senosios Respublikos kūdikiu\". Tai kūdikis, kurį pakrikštijo
romantizmas, atverdamas jam gimtojo krašto istorijos prasmę ir europietiško
universalumo erdves.

\"Kas nori suprasti poetą, tekeliauja į jo kraštą\", - citavo Vilniaus
\"romantinės mokyklos\" pradininkas Goethes žodžius. Šis patarimas ypač
pravartus tiems, kurie nori iš 200 metų nuotolio įžvelgti poeto kūrybos
versmes, jos naujumą ir paskirtį.


Adomas Bernardas Mickevičius gimė 1798 m. Kūčių naktį galbūt Zaosės
dvarelyje, per 40 km nuo Naugarduko, o gal pačiame Naugarduke, kur ir buvo
pakrikštytas. Tėvai priklausė smulkių šlėktų luomui. Mikalojus Mickevičius
- Naugarduko teismų advokatas. Barbara Majewska - dvaro ekonomo duktė.
Zaosės dvarelis su šiaudiniais trobesių stogais ir ūksmingu sodu buvo
paveldėtas iš mirusio viengungio dėdės. 1806 m. tėvas įsigijo Naugarduke
mūrinį namą, vieną gražiausių miestelyje, kur priiminėjo gausius teismų
klientus. Nuo tada šeima nuolatos gyveno Naugarduke: čia Adomas su broliu
Aleksandru lankė dominikonų vidurinę mokyklą, žaidė karinius žaidimus,
aprėdytas lenkų ulono ar dragūno uniforma.

Tėvas buvo Tado Kosciuškos sukilimo dalyvis, pelnęs rotmistro laipsnį. Save
laikė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiu, kildino iš lietuviškos
Mickevičių - Rimvydų giminės, neseniai atsikėlusios iš lietuviškos Rodūnės
parapijos, buvo paveldėjęs Poraj herbą. Šiame krašte, užgrobtame Rusijos po
paskutiniojo Lenkijos-Lietuvos valstybės padalijimo 1795 m., tebegaliojo
senasis Lietuvos statutas, tebesirinko bajorų seimeliai, o valstybės
atstatymo planai buvo karštai svarstomi visur, kur tik sueidavo du trus
žlugusios Respublikos piliečiai. Šlovinga Naugarduko praeitis (manyta, kad
čia pirmoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė), didingos pilies
griuvėsiai, aukštas piliakalnis, vadinamas Mindaugo kalnu, legendomis
apipintas Lietuvos laukas ugdė supratimą: mes nesame Rusijos imperijos
dalis, mes priklausom ypatingam...