Adolfas jucys

Fizikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 86 KB
10 puslapiaiMokyklos pavadinimas
klasė mokinio/ės
Varde Pavandenė
fizikos referatas

[pic]

Miestas 2006

Pagrindinės akademiko ADOLFO JUCIO gyvenimo ir veiklos datos

1904 m. rugsėjo 12 d. gimė Kauno gubernijos, Telšių apskrities, Salantų
valsčiaus Klausgalvų Medsėdžių kaime (dabar Kretingos rajono Imbarės
apylinkė).
1912-1915 m. mokėsi Salantų pradžios mokykloje. Nuo 1922 m. rudens ligi
1923 m. pavasario mokėsi Kretingos progimnazijos III klasėje.
1923-1927 m. mokėsi Plungės "Saulės" realinėje gimnazijoje.
1927 m. rugsėjo 22 d.-1931 m. spalio 20 d. studijavo Kauno universiteto
Matematikos-gamtos fakulteto matematikos-fizikos skyriuje.
1931 m. rugsėjo 1 d.-1933 m. kovo 20 d. tarnavo kariuomenėje ryšių
batalijono radijo kuopoje eiliniu, vėliau grandiniu.
1933 m. kovo 20 d.-1935 m. sausio 15 d. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
fizikos katedros jaunesnysis laborantas.
1934 m. rugsėjo 6 d. vedė Sofiją Nezabitauskaitę.
1935 m. sausio 16 d.-1936 m. gruodžio 31 d. Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto fizikos katedros vyresnysis laborantas.
1937 m. sausio 1 d.- 1938 m. birželio 30 d. fizikos katedros jaunesnysis
asistentas.
1938 m. birželio 18 d.- liepos 29 d. konsultavosi Mančesterio universitete
(Anglijoje) pas prof. D. Hartrį (D. Hartree).
1938 m. liepos 1 d.-1940 m. rugpjūčio 31 d. Kauno Vytauto Didžiojo
universiteto fizikos katedros vyr. asistentas.
1939 m. spalio 7 d.-1940 m. liepos 24 d. stažavosi Kembridžo universitete
(Anglijoje) pas prof. R. Faulerį (R. Fawler).
1940 m. rugsėjo 1 d.- lapkričio 6 d. Vilniaus universiteto fizikos katedros
vyr. asistentas ir adjunktas.
1940 m. lapkričio 7 d. išrinktas Vilniaus universiteto fizikos katedros
docentu.
1941 m. sausio 25 d. Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos fakulteto
tarybos posėdyje apgynė daktarinę disertaciją "Teorinis jonų C4+, C2+ ir
neutralaus C tyrimas".
1941 m. rugpjūčio 1 d.- 1971 m. rugsėjo 1 d. VVU teorinės fizikos katedros
vedėjas (išskyrus laikotarpį 1943 m. kovo 17 d. - 1944 m. spalio 31 d.).
1944 m. kovo mėn. - gegužės mėn. Vilniuje nelegaliai tęsė dėstytojo darbą.
1945 m. kovo 17 d. TSRS Aukštoji atestacinė komisija patvirtino fizikos-
matematikos mokslų kandidato laipsnį ir docento vardą.
1945 m. gegužės 15 d.-1946 m. gruodžio 15 d. Lietuvos TSR Švietimo liaudies
komisariato Aukštųjų mokyklų valdybos viršininkas.
1947 m. balandžio 10 d.- 1948 m. liepos 1 d. Vilniaus valstybinio
pedagoginio instituto direktorius.
1949 m. rugsėjo 1 d.-1951 m. rugpjūčio 31 d. TSRS MA V. Steklovo
matematikos instituto Leningrado skyriaus doktorantas...