Adolfas hitleris2

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 68 KB
7 puslapiai

Adolfas Hitleris (1889-1945) – Vokietijos politinis valstybės vadovas, vienas žymiausių ir galingiausių XXa. pasaulio diktatorių, pavertęs Vokietiją pilnai militarizuota valstybe ir sukėlęs II-jį pasaulinį karą. Antisemitizmą pavertęs pagrindiniu savo propagandos įrankiu, jis sukūrė Nacių partiją ir pavertė ją masiniu judėjimu. Metu, kai buvo užgrobęs didžiąją dalį Europos ir Šiaurinę Afriką, Adolfas Hitlerio įsakymu įvyko daug skerdinių, kurių metu žuvo didžioji dalis žydų (iš viso apie 96%) ir dalis, anot Hitlerio, “žemesniųjų” rasių atstovų. Į “žemesniųjų” rasių sudėtį įėjo ir lietuvių tauta.
Adolfas Hitleris gimė 1889 04 20 Bruno Miestelyje, Aukštutinėje Austrijoje, netoli sienos su Vokietija. Ketvirčiu jis buvo Hitleris, ketvirčiu – Šiklgruberis, ketvirčiu – Pelclis, o paskutinysis jo kilmės ketvirtis liko neišaiškintas. Jo tėvas buvo sienos su Vokietija muitininkas Aloyzas Hitleris, o motina – valstietė Klara Pelcl. Gimimo įrašų knygoje jis buvo įregistruotas kaip Adolfusas Hitleris, o ne kaip Adolfas Hitleris. Šešerių metu jis pradėjo lankyti pradinę mokyklą Tišlame. Vėliau lankė realinės pakraipos mokyklą Linre. Hitleriui esant trylikos mirštą jo tėvas, o po ketverių metų, 1906 metais, miršta ir jo motina. Tais pačiais metais jis metė mokyklą ir išvyko į Vieną. Nuo pat mažens Hitlerio svajonė buvo tapti dailininku, jis net kelis kartus bandė įstoti į Vienos Menų Akademiją, tačiau jo darbai egzaminų komisijos nežavėjo ir buvo atmesti. Hitleris Vienoje gyveno iš našlaičio pašalpos, vėliau iš pinigų, kuriuos uždirbdavo pardavinėdamas savo nupieštus paveikslus. Nepriteklius, alkis ir neapykanta Habsburgų dinastijai už vokietybės niekinimą, suformavo Hitlerio nacistines pažiūras. Taip jam kilo mintis sujungti nacionalizmą ir socializmą į vieną harmoningą visumą. 1913 metais, būdamas 24 metų amžiaus, išvyksta gyventi į Bavariją, Miuncheną. Ten jis pradėjo studijuoti architektūrą, pragyvenimui užsidirbdamas iš plakatų piešimo.
1914 08 01, prasidėjus Pirmajam Pasauliniam karui A.Hitleris įstoja į vieną Bavarijos būrį savanoriu. 1916 spalį jis sužeidžiamas, bet vos tik paleistas iš ligoninės, jis vėl grįžta į frontą. Už tai gauna pirmos klasės geležinį kryžių ir dar kelis apdovanojimus už drąsą ir pasiaukojimą. 1918 spalio mėnesį Hitlerio dalinys pateko į anglų patrankų ugnį. Tąkart pirmą kartą buvo panaudotos nuodingosios dujos. Apsinuodijęs dujomis ir apakęs jis pateko į ligoninę. Po to įvykio Hitleris daugiau į frontą nebegrįžo.
1919 05 01 Hitleriui buvo pavesta išsiaiškinti revoliucinius įvykius, kilusius 2-aname pėstininkų pulke....