Adolfas hitleris

Istorijos rašiniai
Rašinys
 5
Microsoft Word 64 KB
6 puslapiai

Rasinys apie hitleri. Rasinys apie hitleri.

ADOLFAS HITLERIS


Aloizas Šiklgruberis gime 1837m. birželio 7d. Štroneso kaime. Kai Aloizui buvo beveik 10 metu numire jo motina, ir patevis atsisake posunio. (Marija Ana Šiklgruber buvo netekejusi). Berniukas buvo auklejamas Chidlerio brolio - Johano Nepomuko - namuose. Budamas trylikos metu Aloizas pabego iš namu I Viena, ten isitaise mokiniu pas batsiuvi, po penkeriu metu stojo tarnauti i pasienio apsauga. Budamas 24 metu Aloizas tapo inspektoriumi. Jo karjera tuo nesibaige: Aloizas buvo paskirtas vyriausiuoju muitines inspektoriumi i Braunan miesteli.
Johanas sûnaus neturejo ir 1876 m. Nepomukas ištaise šia klaida, oficialiai isisunyjas Aloiza, Hitlerio pavarde.
1885m. sausio 7d. Aloizas vede trecia karta. Jo žmona tapo Johano Nepomuko Chidlerio anuke - Klara Pelcl. Klaros santykiai su vyru buvo itemti. Nuo pat pradžiu ji žiurejo i Aloiza kaip i aukštesne butybe. Triju vaiku mirtis atsiliepe jos neštumu dažniui, nes ketvirtas vaikas gimes 1889m. Balandžio 20d. Ketvirciu jis buvo Hitleris, ketvirciu Šiklgruberis, dar ketvirciu Pelcilis, o paskutinysis jo kilmes ketvirtis kaip ir liko neišaiškintas. Gimimo irašu knygoje jis buvo itrauktas kaip ADOLFUSAS HITLERIS. Taip, ta diena Aukštojoj Austrijoj, prie pat Bavarijos sienos, sename bavaru miestelyje, Braunan gime busimasis vokieciu tautos fiureris Adolfas Hitleris.
Šešemetis Adolfas buvo atskirtas nuo pernelyg rupestingos motinos - jis pradejo eiti i pradine mokykla Tišlamo miestelyje. Veliau jis lanke realine mokykla Linre. Tuo tarpu Adolfas svajojo tapti dailininku. Net kelis kartus bande stoti i akademija Vienoje. Taciau jo darbai egzaminu komisijos nesužavejo.
Budamas trylikos metu Adolfas neteko tevo, o po ketveriu metu mire ir motina. Septyniolikmetis Adolfas Hitleris lieka vienas pasaulyje. Budamas vienui vienas jis ankstyvoj jaunystej ant savo kailio patiria, ka reiškia, vargas, alkis ir nepriteklius. Nuolat prie statybu arti sueidamas su dailininku, su "proletaru", jis žinojo, kas šiam rupesti daro, taigi, jau anksti jis išmoko socialiai jausti. Bet vos tik subrendo, jis jau yra ir užsideges nacionalistas. Jam širdi skauda matant priespaudas ir pažeminimus, kuriais Habsburgu monarchija slepia vokietybe. Ir prieš jo akis iškyla milžiniška problema: pastatyti tilta tarp nacionalizmo ir socializmo ir abu atrodancius nesuderinamus priešingumus sulydyti i harmoninga visuma.
Jis pradeda dometis - bet dar neiškildamas viešumon politiniais klausimais. Ir staiga jis nepaprastai aiškiai išvysta, "Kad tik pažinus žydija, galima suvokti vidinius ir tuo budu galima suvokti kilniuosius socialdemokratijos ketinimus".
Po tu naudingu, bet kartu sunkiu metu Vienoj Adolfas Hitleris pajuto ilgesi: gyventi vokieciu vokieciu...