Adolfas hitleris

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Adolfas hitleris referatas. Hitleris referatas. Adolfas hitleris referatas. Hitleris referatas.


Keletas svarbesnių faktų iš Adolfo Hitlerio gyvenimo:

• Gimė 1889 m. balandžio 20 d. Austrijos miestelyje Braunau. Tėvas 52 metų muitinės tarnautojas Aloisas Hitleris (iki 1877 m. Schicklgruberis), motina jauna, neturtinga mergina Klara Polsel.Taigi Adolfas jau gimė turėdamas Hitlerio pavardę. Tai buvo įžeidus, nesukalbamas, paniuręs, tingus, nestabilaus temperamento, nedraugiškas vaikas.
• 1903 m. mirė jo tėvas.
• 1905 m. paliko vidurinę mokyklą net nelaikęs baigiamųjų egzaminų, nes svajojo tapti dailininku.
• 1907 m. po motinos mirties išvyko į Vieną, kur du kartus nesėkmingai bandė įstoti į Vienos menų akademiją. Antisemitinių knygų ir laikraščių studijavimas suformavo jo pasaulėžiūrą.Jis pradėjo nekęsti žydų, marksistų ir liberalistų.
• 1913 m. gegužės mėn. įstojo į Austro-Vengrijos armiją.
• 1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui prisijungė prie 16-to Bavarijos pėstininkų pulko, kur už drasą gavo Geležinį Kryžių.Buvo du kartus sužeistas.Labai pasipiktino, kai Vokietija 1918 m. pralaimėjo karą, ir buvo įsitikinęs, kad būtent jis išgelbės vokiečių naciją nuo Versalio sutarties, nuo bolševikų ir nuo žydų.
• 1919 m. įstojo į Vokietijos darbininkų partiją (DAP) ir greitai parvadino ją į Nacional-socialistinę Vokietijos darbininkų partiją (NSDAP), bei 1921 m. tapo jos pirmininku.
• 1923 m. lapkričio 9 d. NSDAP bandė įvykdyti valstybės perversmą.Po nesėkmingo bandymo NSDAP buvo uždrausta, o Hitleris suimtas.
• 1924 m. vasario 16 d. nuteistas 5 metams laisvės atėmimo, tačiau jau po 9 mėn. buvo paleistas.Kalėjime parašė savo įžymiąją knygą “Mein Kampf”, kurios iki 1939 m. buvo parduota apie 5 mln. egzempliorių ir išversta į 11 pasaulio kalbų.
• 1925 m. vasario 27 d. padedant Jozefui Gebelsui ir Germanui Geringui atkuriama NSDAP partija.
• 1928 m. lapkričio 16...