Administravimo teorijų istorinė raida

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS
1. KLASIKINĖS VADYBOS TEORIJOS………… 4
2. ADMINISTRAVIMO TEORIJŲ PARADIGMA 5
2.1. H.Fayolio administravimo principai 5
2.2. Maxo Weberio biurokratijos modelis 7
2.3. Chester Barnard teorijos…………………………………………………… 9
3. KLASIKINIO BIUROKRATINIO MODELIO KRITIKA … 9
4. ANKSTYVASIS VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS – SĄSAJOS SU BIZNIO ADMINISTRAVIMU… 10
IŠVADOS
LITERATŪRA

ĮVADAS

Valstybės valdymo klausimais imta domėtis labai seniai, dar valdant Prancūzijos karaliui Liudvikui IX , kuris turėjo keturis raštininkus. Vėliau Liudviko XIV monarchija buvo vadinama biurokratų valstybe. Valstybės reikalų tvarkymas reikalavo laikytis vieningos politikos, nustatyti bendras taisykles tarnautojams ir parinkti reikiamos kvalifikacijos žmones. Taip atsirado pradinė valstybės tvarkymo teorija, kuri administravimu vadino valstybės valdžios įgyvendinimą. [1, p.206]
Tad XX amžiaus pradžioje vystėsi administravimo teorija, kuri nagrinėjo organizaciją kaip visumą ir siekė sukurti taisykles bei principus, kurie padarytų vadovų darbą efektyvesniu.
Vadybos praktikai mano, kad sąvokos vadyba ir administravimas yra sinonimai, mokslo požiūriu – tai nepriimtina. Šių sąvokų apibrėžimai remiasi savo poreikiais ir tikslais. Administravimo sąvoka vartojama apibūdinti aukštas vadovo pareigas, kurios nustato organizacijos pagrindinius tikslus, ir strateginę veiklą. Ši sąvoka vartojama, kai nusakoma aukščiausio aparato veikla. Kiti siūlo administravimo sąvoką vartoti kaip įmonės vadovo kasdieninio darbo apibūdinimą. Sakoma, kad sąvoka vadyba yra platesnė.
Mano darbo tikslas apžvelgti tradicinius administravimo teorijų modelius (paradigmą) ir istorinę raidą.
Pirmame savo darbo skyriuje aš trumpai apžvelgsiu klasikines vadybos teorijas, kurios padėjo pagrindus vėlesnėms teorijoms.
Antrame savo darbo skyriuje aš aprašysiu administravimo teorijų paradigmą, detaliai paanalizuosiu Fayolio administravimo principus, jų taikymo administravimo veikloje praktinius aspektus. Taip pat apžvelgsiu Maxo Weberio biurokratijos modelį ir Chester Barnard teorijas.
Trečiame savo darbo skyriuje aprašysiu kaip Robertas K. Mertonas, Thompsonas ir Gouldneris kritikavo klasikinį biurokratinį modelį.
Administravimo terminas daug kur, o ypač žiniasklaidoje, taikomas kai kalbama, pavyzdžiui, apie valstybę. Todėl ketvirtąjame savo darbo skyriuje išdėstysiu ankstyvojo viešojo administravimo sąsajas su biznio administravimu.

1. KLASIKINĖS VADYBOS TEORIJOS

Klasikinės teorijos ir iš jų išsivystę principai su kai kuriai pakeitimais yra populiarūs ir dabar....