Administracinių teisinių santykių samprata

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 112 KB
14 puslapiai

Administracinių teisinių santykių samprata


Teorinis administracinių-teisinių santykių problemos suvokimas
tradiciškai sukelia sunkumą, kadangi šis institutas yra susijęs su visais
(ne mažiau sudėtingais) administracinės teisės institutais.

Administracinės teisės teorijoje pateikiami tokie administracinių
teisintų santykių apibrėžimai:

Administracinėmis teisinėmis normomis reguliuojami visuomeniniai santykiai.
(Nikitinas A.M., Lapinskas K., Petkevičius P., Manochin V.M., Aduškin J.S.,
Bagišaev Z.A., Ovsianko D.M.)

Administracinės teisės normomis sureguliuoti visuomeniniai santykiai,
susiformuojantys vykdomosios valdžios veiklos srityje. (Bachrach D.N.)

Administracinės teisės normų sureguliuoti visuomeniniai valdymo santykiai,
kurių šalys veikia kaip administracinės teisės normų nustatomų ir
garantuojamų abipusių pareigų ir teisių turėtojai. (Kozlov J.M.)

Administracinės teisės normų pagrindu susiklostantys valdymo santykiai,
kurių dalyviai turi subjektines teises ir teisines pareigas (Makareiko
N.V., Cerenkov E.A.).

Administracinių teisinių santykių sąvoka taip pat pateikiama ir teisės
aktuose, pavyzdžiui Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 16
punkte aptariama, kad administraciniai-teisiniai santykiai - įstatymais ir
kitais teisės norminiais aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai,
atsirandantys vykdant viešąjį administravimą, taip pat vidaus
administravimą.

Administracinių-teisinių santykių esmė turi nurodyti pagrindinius
tiek materialinių, tiek ir procesinių administracinių-teisinių santykių
normų, t.y. valdymo proceso ir administracinės-proceso veiklos, bruožus.
Principine pozicija yra tai, kad pilietis – tai vienas iš svarbiausių
administracinių-teisinių santykių dalyvių, svarbiausias administracinės
teisės subjektas, kuris turi suteikti piliečiui maksimalias teisines
galimybes valdymo institucijų (pareigūnų) neteisėtų veiksmų atveju siekiant
jo pažeistų teisių ir laisvių apsaugos.
Pagal 20-tųjų metų atstovų mokslininkų (Kobalevskij V., Kozlov J.М.
ir kt.) vieną iš koncepcijų, administraciniams-teisiniams santykiams
būdingi šie požymiai: 1) jie atsiranda valstybės valdymo procese; 2) kaip
privalomą subjektą turi valstybės valdymo instituciją (vykdomosios valdžios
instituciją); 3) yra valdžios-pavaldumo santykiais ir charakterizuojami
teisine šalių nelygybe.
Kita administracinių-teisinių santykių koncepcija taip pat susideda
iš kelių punktų: 1) kyla valstybės valdymo srityje; 2) gali atsirasti tarp
visų administracinės...