Administracinių teisės pažeidimų prevencija užkardoje

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 91 KB
10 puslapiai

Administracinių teisės pažeidimų prevencija užkardoje

Turinys

Įvadas 3
1. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos samprata 3
2. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos svarba užkardoje 4
3. Pirminė prevencija užkardoje 5
3.1 Situacinė prevencija užkardoje 5
3.2 Draudžiamieji ženklai, žymintys valstybės sienos apsaugos zonos ribas 6
3.3 Sulaikančioji prevencija užkardoje. Vaizdinės priemonės 8
4. Antrinė prevencija užkardoje 9
4.1 Kontrolės priemonės 9
4.2 Bendradarbiavimas 9
4.3 Prevencijos priemonių parinkimas prieš pat pažeidimo vykdymą ir jo metu 10
5. Individualios prevencijos samprata ir jos taikymas užkardoje 11
Apibendrinimai 12
Literatūra 12
Norminė medžiaga 12
Interneto puslapiai 13

Įvadas

Administracinių teisės pažeidimų prevencijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos užkardoje klausimas tapo ypač svarbus pastaruoju metu, kai nusikalstamų veikų prevencija iš judėjimo tapo mokslu, profesionalia veikla.
Kai kurių mokslininkų teigimu ji išgyvena tikrą revoliuciją (V.Justickis). Svarbiau tapo ne tiesiog prevencinio darbo atlikimas, bet dar ir prevencinės priemonės mokslinis pagrindimas ir jos efektyvumas.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos užkardos pareigūnų vaidmuo administracinių teisės pažeidimų prevencijoje yra ypatingas pirmiausiai dėl jų veiklos srities, kadangi, pasak P.A.Čiočio, sienos neliečiamumas tarsi įkūnija neliečiamumą teritorijos, kurios ribas žymi siena. [1;105]
Be to, užkardos pareigūnai tiesiogiai darbe susiduria su administraciniais teisės pažeidimais, todėl padėtį žino geriau už kitus prevencijos dalyvius, pastebi pavojingus pokyčius ir tendencijas. Apskritai užkardos pareigūnai turi daugiausia patirties administracinių teisės pažeidimų esmės, priežasčių, šalinimo priemonių atžvilgiu. Dėl to jie geriau ir anksčiau už kitus prevencijos subjektus jaučia prevencijos priemonių taikymo poveikį, ar jos veiksmingos, ar jas reikia koreguoti. Tai neretai skatina pačius pareigūnus inicijuoti prevencinį darbą.
Tačiau norint tai padaryti, reikia žinoti kiek veiksminga yra atskira prevencijos forma ar priemonė atitinkamomis sąlygomis, gerai išmanyti jų išbandymo ir taikymo būdus.
Todėl ypač svarbu yra kuo tiksliau apibrėžti administracinių teisės pažeidimų prevencijos užkardoje sampratą, prevencijų atmainas, sugrupuoti jas, atskleisti dabartinės nusikalstamų veikų prevencijos aspektus. Šio darbo paskirtis yra nušviesti minėtus klausimus, pateikti jų įvertinimą, pagrįstas išvadas bei apibendrinimus.

1. Administracinių teisės pažeidimų prevencijos samprata

Analizuojant...