Administracinių - teisinių santykių reguliavimas bausmių vykdymo sąlygos

 5
Microsoft Word 207 KB
29 puslapiai

ADMINISTRACINIU—TEISINIU SANTYKIU REGULEVIMAS BAUSMIŲ VYKDYMO SĄLYGOMIS
TURINYS.

VADAS 2
DĖSTOMOJI DALIS
BAUSMIŲ SISTEMA IR SAMPRATA. BAUSMIŲ VYKDYMO BAUSMIŲ VYKDYMO INSTITUCIJOS 3
ADMINISTRACINIU—TEISINIU SANTYKIU REGULEVIMAS BAUSMIŲ VYKDYMO SĄLYGOMIS 5
ADMINISTRACINIU—TEISINIU SANTYKIU ATSIRADIMAS BAUSMIŲ VYKDYMO SĄLYGOMIS 9
IŠVADOS 21
LITERATŪROS SĄRAŠAS 22

ĮVADAS

Šio darbo tikslas yra išanalizuoti kaip vykdomas administraciniu—teisiniu santykiu reguliavimas bausmių vykdymo sąlygomis. Kaip reguliuojami administracinei—teisinei santykiai vykdant skirtingos bausmių rūšys. Kokie Lietuvos Respublikos teisės aktai reguliuoja kriminalinių bausmių atlikimą ir kaip jie įtakuoja administraciniu—teisiniu santykiu reguliavimą.
Visi žmonės turi teisę gyventi teisingoje, ramioje ir saugioje visuomenėje. Visada buvo ir bus nusikalstamumas, baudžiamosios ir penitencinės sistemų poreikis. Priimto visuomenei nusikalstamumo lygį apibrėžia tos visuomenės vertybių ir kultūros lygis. Visuomenės vertybės taip pat apsprendžia ir jos reagavimą į nusikalstamumą. Aišku, kad bausmių griežtinimas, pažeidėjų įbauginimas nesumažina nusikalstamumo lygio, neįtakoja ilgalaikio visuomenės saugumo. Vienas iš svarbiausių visuomenės uždavinių – sukurti veiksmingą ir patikimą sistemą, kuri skatintų nusikaltusį asmenį keisti savo elgesį, kuris jį atvedė prie nusikaltimo, ir siekti grįžti į visuomenę pilnaverčiu jos nariu, gerbiančiu toje visuomenėje priimtas elgesio normas.
Lietuva, atstačiusi Nepriklausomybę, iškėlė tikslą reformuoti penitencinę sistemą taip, kad savo veiklos efektyvumu bent priartėtų prie tobuliausiai veikiančių ir realiausiai atitinkančių tarptautinius reikalavimus pažangiausių penitencinių sistemų Europos ir Skandinavijos valstybėse.
Kadangi 2004 metais Lietuva tapo ES nare ir šioje sąjungoje priimtų standartų siekimas taps kasdienybe, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų strategija remiasi šia vizija: ,,Sukurti demokratišką, humanišką kriminalinių bausmių vykdymo sistemą, kuri efektyviai ir racionaliai panaudodama mokesčių mokėtojų lėšas, padės nusikaltusiems asmenims, atlikus bausmę, integruotis į visuomenę‘‘.
- teikti pirmenybę efektyviausioms priemonėms, kurios sudarytų sąlygas humaniškai atlikti bausmę ir padėtų rengti nuteistuosius, atlikus bausmę, integruotis į visuomenę;
- sukurti aiškų funkcijų ir atsakomybės pasidalijimą centrinės administracijos ir teritorinių padalinių lygmenyse;
- teikti pirmenybę priemonėms, kurios padėtų efektyviai įgyvendinti narkomanijos ir pavojingų užkrečiamų ligų plitimo...