Administracinis teisės pažeidimas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 203 KB
28 puslapiai

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
TEISĖS KATEDRA
Referatas
ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS : SĄVOKA, POŽYMIAI, SUDĖTIS

Atliko
Sm 2/7 gr. studentė
R.Končiute

Priėmė
Dėst. A. Bučnys

Kaunas, 2003

TURINYS


ĮŽANGA 3
1. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka4
2. Administracinio teisės pažeidimo požymiai6
3. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis8
3.1 Teisės pažeidimo subjektas 9
3.2 Subjektyvinė teisės pažeidimo pusė10
3.3 Teisės pažeidimo objektas11
3.4 Objektyvinė teisės pažeidimo pusė13
IŠVADA15
LITERATŪRA16

ĮŽANGA

Visuomenėje vis didėja nusikalstamumas, todėl užkirsti kelią teisės pažeidimams ir stiprinti teisėtvarką, plačiai taikomos visų teisinės atsakomybės rūšių priemonės. Teisės pažeidimai pagal pobūdį ir socialinį reikšmingumą skirstomi į nusikaltimus, drausminius, administracinius ir civilinius teisės pažeidimus. Svarbų vaidmenį atlieka administracinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė asmeniui atsiranda nuo to momento, kai jis padaro administracinį teisės pažeidimą, kuriuo kėsinasi į tam tikrus visuomeninius santykius, visuomenėje nustatytą tvarką. Administracinio teisės pažeidimo sudėtis ir požymiai padeda jį atriboti nuo kitų rūšių pažeidimų, nes tai garantuoja tinkamą poveikio priemonių taikymą.
Šiame darbe apžvelgsiu administracinį teisės pažeidimą: jo sąvoką, esminius požymius bei sudėtį. Ši analizė padės labiau įsigilinti į pažeidimo subjektą, kėsinimosi objektą, pavojingumo laipsnį, galimus padarinius, pagrindinius bruožus, savybes, nusižengimo įstatymui aplinkybes, pasireiškimo būdus.

1. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka

Teisės pažeidimas – tai veika, kuria pažeidžiami teisės reguliuojami ir saugomi visuomeniniai santykiai. Veika yra išorinis žmogaus poelgis, kuris pasireiškia tam tikrais aktyviais veiksmais arba neveikimu - tam tikrų veiksmų, pareigos nevykdymu. Žmogaus mintys, nuotaikos, įsitikinimai, pažiūros kad ir kaip būtų neigiamai vertinami ideologijos ir moralės požiūriu, bet kol jie išoriškai nerealizuojami, negali būti laikomi teisės pažeidimais. Veikos sąvoka apima žmogaus elgesį ir žalingus jo padarinius. Bet kokių teisės normų reikalavimų nesilaikymu pažeidžiama valstybės, kartu ir visuomenės valia, jų interesai, teisėtvarka .

Teisės pažeidimo formulė:
Ħx { Tp (x) ~ [ Nt (x) & Ā (x) ]}
Išraišką skaitome: kiekvienas asmuo – x (ĦX) pažeidę teisę - Tp (x) tada ir tik tada, kai x naudojasi subjektine teise - Nt (x) ir x nevykdo tą naudojimąsi...