Administracinis procesas

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 264 KB
38 puslapiai

Administracinė teisena (AT)

6.9.01 /

Pirma paskaita
Tikslesnis dalyko pavadinimas – Administracinis procesas Procesas – tai įvykio ar reiškinio eiga, vyksmas, nuoseklus x veiksmų vyksmas turint tikslą atstatyti taip pat ir pažeistą pusiausvyrą.
Civilinis Procesas skiriamas ginčų ir ypatingajai teisenai. Administraciniame procese turi tokias teisenas :
Administracinių teisės pažeidimų teisena (Administracinių bylų teisenos įstatymas: šiaip jau visos bylos, vykstančios tarp valstybės institucijų ar susijusios su jų administracinių funkcijų vykdymu yra administracinės). AT – tai administracinės justicijos įgyvendinimas;
ikiteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas.

1) ir 2) – didžiausios
Administracinis procesas – daug daugiau nei vien baudimo, nei (vien) administracinių teismų veikla.

Literatūra:
’80-’85 Lapinsko, Petkevičiaus AT: jau nieko gero nerasit, praleiskit.
Abramavičius, Mikelėnas: Įmonių vadovų teisinė atsakomybė.
Berger (tarti Berže): Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija, žr bauda, teisės ribojimas = kriminalinė bausmė; ’98 BVerfGE (Vokietijos Konstitucinis Teismas): konfiskuoti turtą (=riboti konstitucinę teisę) gali tik teismas (LR kitaip: Strasbūre tikrai turėtume problemų): nacionalinė teisė neatitinka tarptautinės teisė standartų: to pripažinimas tarptautiniu lygiu – moralinė (neturtinė) žala valstybei.
Mikelėnas: CP I ’94, II ’95 (Bylos dėl valdžios pareigūnų buvo CP)
Mikelėnas ’99: Teismo procesas: teisės taikymo, aiškinimo aspektas (baigiamiesiems – l gerai)
Mikelėnas ’89: Administracinė justicija: dabartis, ateitis, perspektyva
Roemer ’28: Administracinis teismas, Kaunas (+Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose). Beje, LRKT dirba vos ne geriausiai Europoj! Ginčas = mokslas… jame gimsta tiesa…
Justitia: Sauliūnas 99/2: Adm justicijos reforma LR: žengtas dar 1 žingsnis
Vaišvila: TT (plg Vansevičiaus)
Justitia: 94/4-5: Apygardos adm teismai
Allgemeines Verwaltungsrecht / Verwaltungsverfahrensrecht (OK, nes eisim į ES)
Gelhorn, Boyer ’81: AT ir procesas
Administrativnaja justicija v novych demokratijach, Galigan /Oxford – Kijev apie ’96 (Vengrija, Lenkija, Ukraina, Estija, Čekija): restoranai, licencijos etc.
Admnistrativnoje pravo, Kozlov, Popov: proc – šiuolaikiškai parašyta;
Adm pravo Rosiji, Bachrach: ir supykęs, ir susižavėjęs dėl to – visos mano idėjas aptinkau ten užrašytas, nors nė kart nesimatėm
Tichomirov ’98: Kurs adm prava i procesa
Ovsianko ’00: Kurs adm prava
---------------: ------------------- v schemach i opredelenijach
Adm pravo zarubeznych...