Administraciniai teismai

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 94 KB
11 puslapiai

Turinys

Įvadas 3
Administraciniai teismai………………………………………………………………… 4
Administraciniai teismai nagrinėja………………………………………………………4
Administraciniai teismai nenagrinėja……………………………………………………4
Teismų vadovavimasis įstatymais……………………………………………………….5
Administracinių bylų teisenos įstatymas…………………………………………………6
bylos nagrinėjimas teisme……………………………………………………………6
sąlygos teismo posėdžiui pradėti……………………………………………………6
bylos nagrinėjimo teisme betarpiškumas……………………………………………….6
bylos nagrinėjimo atidėjimas…………………………………………………………7
teismo sprendimai……………………………………………………………….……7
sprendimo priėmimas………………………………………………………………….7
sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas………………………………………………….7
sprendimo turinys……………………………………………………………….………8
sprendimų rūšys……………………………………………………………………….8
skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai………………………………………………8
sprendimas bylose dėl vilkinimo ar neveikimo…………………………………………8
teismo sprendimas užtikrinti administracinės ginčų komisijos sprendimo vykdymą 8
akto panaikinimo teisinės pasekmės…………………………………………………9
teismo sprendimų nuorašų išsiuntimas……………………………………….…….…9
teismo sprendimo klaidų ištaisymas ir sprendimo išaiškinimas……………….……….9
papildomas sprendimas…………………………………………………………………9
sprendimo įsiteisėjimas………………………………………………………………10
sprendimo vykdymas…………………………………………………………………10
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas…………………………………………11
Vilniaus apygardos administracinis teismas12
Kauno apygardos administracinis teismas………………………………………………13
Reikalavimai asmeniui siekiančiam tapti administracinio teismo teisėju13
Lietuvos Respublikos teismų teisėjai iš pareigų atleidžiami įstatymo nustatyta tvarka14...