Administraciniai teisiniai santykiai

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

ADMINISTRACINIAI-TEISINIAI SANTYKIAI
§ 1. Administracinių-teisinių santykių ypatumai ir struktūra
Administraciniai-teisiniai santykiai — tai administracinės teisės normomis sureguliuoti visuomeniniai santykiai. Be bendrųjų teisinių santykių bruožų, jie turi ir tam tikrų ypatumų.
Administraciniai-teisiniai santykiai susiklosto specifinėje socialinio gyvenimo sferoje — valdyme. Pirmiausia, tai santykiai, kurie atsiranda valstybinio valdymo organams įgyvendinant valstybinio valdymo funkcijas. Antra, tai administracinės teisės normomis reguliuojami santykiai, atsirandantys valstybės organų vidinio valdymo procese.
Administraciniams-teisiniams santykiams būdingas vadinamasis privalomasis subjektas, t. y. viena šio santykio šalis būtinai turi būti valstybinio valdymo organas ar kitas teisės subjektas, turintis valstybinius valdingus įgalinimus2. Šį momentą sąlygoja valstybinio valdymo esmė, jo valdingas pobūdis. Antroji administracinio-teisinio santykio šalis gali būti bet kuris administracinės teisės subjektas.
Administraciniai-teisiniai santykiai paprastai atsiranda vienos šalies iniciatyva, t. y. antrosios šalies sutikimas ar noras šiems santykiams atsirasti neturi reikšmės, išskyrus pavienius, įstatyme numatytus atvejus. Be to, tokią iniciatyvą, jei yra normoje numatytos sąlygos, gali pareikšti bet kuris administracinės teisės subjektas. Tačiau tai nereiškia administracinio-teisinio santykio šalių lygiateisiškumo, nes tik privalomasis subjektas, turintis valstybinius valdingus įgalinimus, gali spręsti atitinkamus klausimus.
Ginčai, kylantys tarp administracinio-teisinio santykio šalių, paprastai sprendžiami administracine tvarka, t. y. juos nagrinėja ir priima atitinkamus sprendimus kompetentingi valstybinio valdymo organai (ar jų pareigūnai). Tik įstatymo numatytais atvejais tokie ginčai sprendžiami teismine tvarka.
Administracinio-teisinio santykio šalis, pažeidusi normos reikalavimus, atsako ne antrajai santykio šaliai, o valstybei (jos organams). Tai lemia valdymo veiklos valstybinis pobūdis.
Administracinio-teisinio santykio struktūra yra tarputi savyje susijusių būtinų elementų visuma: teisinio santykio subjektai, jų subjektyvinės teisės,...