Administracinės teisės subjektai

 5
Microsoft Word 164 KB
22 puslapiai

T U R I N Y S:

ĮVADAS……………………………………………………………………………………2
1. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTŲ SAMPRATA, TEISINĖ PADĖTIS, SISTEMA BEI VAIDMUO VALSTYBINIO VALDYMO SFEROJE…………3
2. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTŲ RŪŠYS:……………………………7
2.1. VALSTYBINIO VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISINĖ PADĖTIS, SISTEMA IR VIETA KITŲ ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTŲ SISTEMOJE.………8
2.1.1. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ……………………………………12
2.1.2. LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJOS IR KITI CENTRINIAI VALSTYBINIO VALDYMO ORGANAI………………………………………14
2.1.3. APSKRITIES VALDYMAS……………………………………………………16
2.2. VALSTYBĖS TARNAUTOJAI……………………………………………………17
2.3. SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOS…………………………………………………18
2.4. PILIEČIAI……………………………………………………………………………21
2.5. NEVALSTYBINĖS ORGANIZACIJOS……………………………………………23
IŠVADOS…………………………………………………………………………………26
NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS………………………………………………27

ĮVADAS

Administracinė teisė – ko gero, viena iš tų teisės šakų, kurios visuomenės gyvenimą reguliuoja plačiausiai. Šios, galima būtų pavadinti valstybinį valdymą reguliuojančios, teisės šakos normos apibrėžia praktiškai kiekvieną mūsų žingsnį.
Administracinės teisės subjektų teisinį statusą nustato Lietuvos Rspublikos Konstitucija ir kiti Lietuvos Republikos įstatymai. Administracinės teisės teorinėje literatūroje adminstracinės teisės subjektus nagrinėjo tokie Lietuvos ir Rusijos teisininkai kaip A.Andriuškevičius, P.Petkevičius, J.M. Kozlova, Bachrach D. I. ir kiti.
Taigi, šio kursinio darbo tikslas yra išnagrinėti kam administracinės teisės normos suteikia teises ir sukuria pareigas, taip įvardinant administracinės teisės subjektus.
Šio darbo uždaviniai yra – pirma, nustatyti ką derėtų laikyti administracinės teisės subjektais. Antra, išnagrinėti patį administracinės teisės subjekto apibrėžimą ir kokia šių subjektų teisinė padėtis, sistema bei vaidmuo valstybinio valdymo sferoje. Trečia, išsiaiškinti ir išanalizuoti adminstracinės teisės subjektų rūšis, apibūdinant esmines jų funkcijas, teisinį statusą, skirtumus, tarpusavio saveiką.

1. ADMINISTRACINĖS TEISĖS SUBJEKTŲ SAMPRATA, TEISINĖ PADĖTIS, SISTEMA BEI VAIDMUO VALSTYBINIO VALDYMO...