Administracinės teises sistema

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 52 KB
4 puslapiai

1. Administracinės teisės sąvoka

Administracinė teisė – teisės šaka, kurios normos reguliuoja valdymo (administravimo) pobūdžio visuomeninius santykius, atsirandančius valstybės vykdomosioms institucijoms įgyvendinant valstybinį valdymą (viešąjį administravimą), visoms valstybės institucijoms – vidinį valdymą (administravimą), taip pat kitiems įstatymų įgaliotiems visuomeniniams subjektams įgyvendinant jiems perduotas viešo valdymo funkcijas (vykdomąją veiklą).Pagrindinė administracinės teisės paskirtis yra reguliuoti visuomeninius santykius, todėl teisės reguliavimo dalykas , visada yra visuomeniniai santykiai. Žodis, administracija kilęs iš lotyniško žodžio „administratio“, kuris reiškia valdymą, vadovavimą, taigi administracinė teisė yra valdymo teisė arba teisės šaka apie valdymą.
Su teisės reiškiniais daugiausiai susijęs valstybinių reikalų valdymas, kurį, sutinkamai su konstitucija, vykdo visos valstybinės institucijos. Konstitucinė teisė išreiškia visuomenės ir valstybės santvarką, valstybinės valdžios aparato principus, santykius su savivaldos organais, pagrindines piliečių teises ir laisves, subjektų teisinę padėtį ir pan. Tai – pagrindinė teisės šaka, nes jos svarbiausios normos yra ir kitų teisės šakų pagrindas, aukščiausios juridinės galios šaltinis. Konstitucinė teisė yra teisės sistemos rūšis, kuri yra pagrindas atsirasti ir vystytis kitoms teisės šakoms. Šiuos visuomeninius santykius reguliuoja ir konstitucinės teisės normos, ir administracinės teisės normos. Konstitucinė teisė nustato bendrus teisės subjektų pradmenis, jų veiklos principus, o administracinė teisė realizuoja juos detalizuodama, nustato konstitucinės teisės numatytų principų įgyvendinimo tvarką. Pvz., švietimo ir mokslo sistema – kaip įdiegti konstitucines nuostatas sprendžia Vyriausybė. Administracinės teisės nuostatoms artimos ir žemės ūkio, finansų teisės nuostatos. Žodžio, demonstracijų laisvė priklauso konstitucinei teisei, bet yra numatyta mitingų tvarka, reikalavimai – tai susiję su administracine teise. Konstitucinės teisės normos reguliuoja atstovaujamosios valdžios funkcijų vykdymą, o administracinės teisės normos – vykdomųjų (valstybės valdymo) organų funkcijas. Bet yra ir neteisingų dalykų, pvz., administraciniai teismai nagrinės bylas kylančias iš administracinių teisinių santykių bei dėl rinkimų teisės pažeidimų – pastarasis dalykas priklauso prie konstitucinės, o ne administracinės teisės normų (rinkimų komisija – ne valdymo organas). Pagrindinė funkcija: užtikrinti viešąjį interesą.
Administracinių teisinių santykių subjektais gali būti valstybinio...