Administracinės teisės šaltiniai1

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 83 KB
9 puslapiai

1

P L A N A S

I. ĮVADAS
II. DĖSTOMOJI DALIS
1. Administracinės teisės šaltiniai.
1.1. Administracinės teisės šaltinių paskirtis;
1.2. Administracinės teisės aktų sisteminimas;
1.3. Teiės šaltinio – viešojo adminisrtavimo aktų paskirtis.
III. IŠVADOS

Į V A D A S

Teisės šaltiniais yra vadinami teisės normų įtvirtinimo ir išraiškos būdai, veiksniai, kurie lemia teisės atsiradimą, formuoja teisinę sąmonę. Juose išreiškiami visuomenės interesai, idėjos, įsitikinimai tikslai, kurie lemia teisės normos atsiradimą ir į kuriuos visuomet atsižvelgiama kuriant teisės normą.
Teisės šaltinių skirstymas pagal teisės normų išraišką ir įtvirtinimo būdą, tai klasikiniai teisės šaltiniai - teisės norminis aktas , teisinis paprotys ir teismo precedentas. Dar prie teisės šaltinių priskiriamos tarptautinės sutartys. Kai kurie mokslininkai prie teisės šaltinių priskiria teisingumo principus, kurie yra fundamentiniai teisės principai, jie neįtvirtinti oficialiuose teisės šaltiniuose, tačiau visuotinai pripažįstami civilizuotų tautų.
Fakultatyviniais administracinės teisės šaltiniais laikytina teisminė praktika, teisės principai, papročiai, doktrina, kurie prireikus papildo kitų administracinės teisės šaltinių įtvirtintą teisinį reguliavimą.
Administracinės teisės šaltiniai yra privalomi ir neprivalomi (pvz., Lietuvoje neprivalomas teisės šaltinis yra teisės doktrina.
Administracinės teisės normos yra išreiškiamos įvairiomis teisinėmis formomis, tai pradedant įstatymais, toliau vykdomosios valdžios institucijų aktai ir kiti norminiai aktai, kuriuose įtvirtintos administracinės teisės normos.
Teisės šaltiniai sudaro hierarchinę sistemą. Administraciniai teisės šaltiniai gali būti klasifikuojami pagal teisinę galią, tai įstatymai – pirminiai norminiai teisės aktai, kuriais remiantis kuriami poįstatyminiai teisės aktai.
Įstatymų leidybos tvarka yra griežtai reglamentuota. Priimant įstatymą siekiama teisiškai sureguliuoti reikšmingiausius visuomeninius santykius. Įstatymais nustatomos, keičiamos arba naikinamos teisės normos. Poįstatyminiai teisės aktai yra atitinkantys įstatymus ir konkretinantys įstatymuose nustatytas teisės normas.
Apibendrinus šias įvadines administracinės teisės sąvokas, noriu akcentuoti, jog šio darbo tikslas susipažinti su administracinės teisės šaltiniais, pagrįsti jų reikšmingumą ir taikymą administracinėje teisėje.

3
ADMINISTRACINĖS TEISĖS ŠALTINIAI
Valstybė yra tiesioginis šaltinis visos teisės normų galios. Priverčiamąją teisės normai galią duoda valstybė, o turinį ji gauna iš...