Administracinės teisės pažeidimo samprata

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 111 KB
14 puslapiai

PLANAS

I. ĮŽANGA ……………………………………………………………………………3
II. DĖSTOMOJI DALIS ……………………………………………………………….4
1. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. ……………………4
2. Administracinio teisės pažeidimo sudėties elementai: ………………………6
a) Administracinio teisės pažeidimo objektas; …………………………7
b) Administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė; ………………10
c) Administracinio teisės pažeidimo subjektas; ………………………12
d) Administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. ……………14
3. Administracinio teisės pažeidimo atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų. …15
III.IŠVADOS ………………………………………………………………………….17
IV.LITERATŪROS SĄRAŠAS ………………………………………………………18
I.ĮŽANGA

Kalbėdami apie nusikaltimą kaip socialinį reiškinį, pamirštame atkreipti dėmesį į nusižengimus, už kuriuos taip pat numatyta viena iš teisinės atsakomybės formų. Lietuvoje jau veikia administraciniai teismai, todėl labai svarbu tiksliai kvalifikuoti administracinius nusižengimus norint priimti teisingus administracinių teisės pažeidimų bylų sprendimus ir patraukti administracinėn atsakomybėn kaltus asmenis. Teisėtvarkos pareigūnai, kvalifikuodami asmens padarytą visuomenei pavojingą veiką kaip administracinį nusižengimą, turi žinoti problemiškus nusižengimų sudėties teisinės analizės niuansus.
Šiuo metu vieni iš dažniausių administracinių nusižengimų, kuriuos padaro atskiri asmenys ir pareigūnai, yra viešosios tvarkos pažeidimai. Dažni šie pažeidimai daro didžiulę žalą mūsų visuomenei, nes girtuokliavimas, veltėdžiavimas, chuliganizmas skatina nusižengimus darbovietėse arba buityje, ir užkirsti šiems pažeidimams kelią – vienas iš aktualiausių šiuo metu valstybės uždavinių.¹
Konstitucijos 28 straipsnis visus piliečius įpareigoja “laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių”. Todėl atitinkamų elgesio taisyklių nesilaikymas, darantis žalą viešajai tvarkai ir piliečiams, pagal įstatymus yra administracinis nusižengimas. Todėl administracinių teisės pažeidimų sąvokos apibrėžimas, jo pagrindinių požymių ir sudėties elementų nustatymas turi labai svarbią teorinę ir praktinę reikšmę. Nustačius administracinio teisės pažeidimo požymius, galima jį atriboti nuo baudžiamojo nusikaltimo ir kitų rūšies teisės pažeidimų, teisingai jį juridiškai...