Administracinės teisės normų samprata ir ypatumai

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
ADMINISTRACINĖS TEISĖS KATEDRA


ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ SAMPRATA IR YPATUMAI
ReferatasTeisės specialybės,
Neakivaizdinių studijų,

VERTINIMAS:

Vilnius, 200
TURINYS

1. Įžanga3
2. Administracinės teisės normos valstybinio valdymo aktų sistemoje4
3. Administracinės teisės normos samprata7
4. Administracinės teisės normos ypatumai8
5. Išvados10
6. Literatūra11

ĮŽANGA

Apskritai, teisės normos yra teisinio reguliavimo priemonės. Tai yra norminis visuomeninio santykio modelis, kuris yra dažniausiai nustatytas ir garantuotas valstybės. Todėl jos užima ypatingą vietą teisės sistemoje. Kalbant apie teisę, ji dažniausiai yra suprantama kaip procesas, o ne kaip teisės normos. Tačiau realybėje, kaip teigia A. Vaišvila, teisės normos yra pagrindinis teisės lygmuo, šalia teisinių idėjų bei teisinių santykių.
Anot A. Vaišvilos „Teisės norma būdama subjektinių teisių ir pareigų vienovė, nustato galimo ir privalomo žmonių elgesio ribas, jų išorės laisvės mastą“. Tai yra teisėto elgesio pagrindas, nes parodo kaip turi elgtis visuomeninio santykio subjektai, kad būtų užtikrinta abipusė jų teisių apsauga ir sudaromos vienodos tų teisių įgyvendinimo sąlygos. Teisinių normų galią reguliuoti žmonių santykius nusako jų požymiai. Apie šiuos požymius, aš ir pakalbėsiu savo rašto darbe. Tačiau mano darbo tema yra ne „Administracinė teisės normos samprata ir ypatumai“, o „Administracinės teisės normos samprata ir ypatumai“, vadinasi mano darbo tema yra daug siauresnė. Todėl norint suprasti kas tai yra administracinė teisės norma, reikia pirmiausiai išsiaiškinti kas yra apskritai teisės norma ir koks yra santykis tarp teisės normos ir administracinės teisės normos. Literatūroje galime sutikti ir kitokią sąvoką – „valstybinio valdymo teisės aktai“. Todėl manau, kad čia labai svarbu išsiaiškinti ir jų santykį su administracinėmis teisės normomis.
Jeigu palygintume literatūrą šiuo klausymu, tai galime sutikti labai daug nesutarymų. Visų pirmą, todėl, kad kai kurie autoriai yra linkę administracinę teisę priskirti prie konstitucinės teisės ir jos neišskiria kai atskiros teisės šakos, tačiau kiti, administracinę teisę išskiria kaip atskirą teisės šaką. Todėl ir pabandysiu parodyti, kas tai yra teisės aktas ir valstybinio valdymo aktas, teisės norma ir administracinė teisės norma.
Rašydama šį darbą, aš skaičiau įvairia literatūra, tačiau jos nebuvo daug. Visų pirma, todėl, kad administracinė teisė yra gana jauna teisės disciplina...