Administracinės teisės normų rūšys

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
I. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS 4
II. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMŲ RŪŠYS 5
2.1. Administracinės teisės normų skirstymas į grupes 5
2.2. Pagal regiliavimo dalyką 6
2.3. Pagal taikymo sferą 7
2.4. Pagal administracinės teisės subjektus 7
2.5. Pagal tarpusavio subordinaciją 10
2.6. Pagal poveikio subjektams pobūdį 10
2.7. Kiti administracinės teisės normų skistymo kriterijai 12
IŠVADOS 14
LITERATŪRA 15

ĮVADAS

Administracinė teisė yra viena iš pagrindinių valstybės teisės šakų. Ji reguliuoja visuomeninius santykius atsirandančius, besikeičiančius, pasibaigiančius vykdomosios valdžios realizavimo procese. Kad vykstantis procesas būtų teisėtas atsiranda tam tikros elgiasio taisyklės t.y. normos.
Šio darbo objektas: administracinės teisės normų rūšys. Todėl darbe bus pateikiama administracinės teisės normos sąvoka, normų skirstymo kriterijai į atskiras grupes ir jų rūšys.
Pagrindinis darbo tikslas: kadangi Lietuvoje teisės mokslas dažniausiai remiasi normatyvistiniu požiūriu į teisę - yra teisės šakos, šios sudarytos iš teisės institutų, o šie jungia teisės normas, todėl svarbu peržvelgti ir giliau patyrinėti administracinės teisės normų pobūdį, rūšių įvairumą.
Rašydama darbą nagrinėjau, analizavau turimą literatūrą, kurios deja šiuo klausimu yra mažai, įstatymus reglamentuojančius valstybinį valdymą bei kitus norminius teisės aktus.
Pagrindiniai darbo uždaviniai:
– susipažinti su administracinės teisės normų sąvoka bei jų ypatumais;
– pateikti administracinės teisės normų grupavimo kriterijus;
– išanalizuoti administracinės teisės normų rūšis.

I. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS

Pradedant kalbėti apie administracinės teisės normų rūšis, pirmiausia reikia išsiaiškinti kas tai yra pati administracinės teisės norma. Taigi, pavyzdžiui doc. dr. Algimantas Dziegoraitis administracnės teisės normą apibrėžia taip: administracinės teisės norma – valstybės nustatyta privaloma elgesio taisyklė, kuri administracinio – teisinio metodo pagalba reguliuoja valdymo pobūdžio santykius, atsirandančius valdymo srityje.
Pažymėtina, kad teisinėje literatūroje išskiriama tokie administracinės teisės normos ypatumai:
a) administracinės teisės normos reguliuoja visuomeninius santykius valdymo srityje, atsirandančius valstybinio bei vidinio valdymo procese, taip pat susiklostančius visuomeninėms organizacijoms įgyvendinant joms pavestas viešo valdymo funkcijas;
b) administracinės teisės normos nustatydamos reguliuojamų visuomeninių santykių subjektų tarpusavio padėtį,...