Administracines teises darbas - ministerijos

 5
Microsoft Word 157 KB
21 puslapiai

Lietuvos Respublikos administracinės teisės

laboratorinis darbas

Turinys


I. Pirma užduotis. Lietuvos Respublikos ministerijos…………………………………………….… - 1
1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija …………………………………………- 3
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ……………………………………………- 4
3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija …………………………………………- 6
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ……………………………………………- 8
5. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ………………………………………- 10
6. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija …………………………………………………….- 11
7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ……………………………………- 12
8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija …………………………………….- 13
9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija …………………………- 14
10. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ………………………………………………- 15
11. Lietuvos Respublikos finansų ministerija ………………………………………………- 16
12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ………………………………………………- 17
13. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ……………………………………………- 18
II. Antra praktinė užduotis …………………………………………………………………………- 20
III. Trečia praktinė užduotis ………………………………………………………………………….- 21
Literatūra ……………………………………………………………………………………- 23

I. Pirma užduotis. Lietuvos Respublikos ministerijos

Lietuvos Respublikoje valstybinę valdžią įgyvendina Seimas, Vyriausybė ir teismai. Lietuvos Respublikos Seimas įgyvendina įstatymų leidybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė - vykdomąją valdžią, o teismai – teisminę valdžią.
Lietuvos Respublikos Vyriausybę sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Vyriausybės galias apibrėžia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymai. Ministrai, vadovauja jiems pavestoms valdymo sritims. Jie yra atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui. Vyriausybė savo vykdomąją valdžią įgyvendina per ministerijas. Vyriausybė koordinuoja ministerijų veiklą per ministrus.
Ministerijos yra centrinės šakinės vykdomosios...