Administracines teises

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 1791 KB
273 puslapiai

ADMINISTRACINĖ TEISĖ

TURINYS

I. SKYRIUS 6
ADMINISTRACINĖ TEISĖ – SAVARANKIŠKA TEISĖS ŠAKA 6
1. TEMA. ADMINISTRACINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 6
Konstitucinis valstybės valdžios vaidmuo 6
Vykdomosios valdžios sąvoka 6
Vykdomosios valdžios požymiai 7
Vykdomosios valdžios funkcijos 9
Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė 11
Vykdomosios valdžios veiksmingumo pagrindinės problemos 12
Administracinės teisės esmė, socialinė prigimtis, samprata, dalykas ir reguliavimo metodas 13
Administracinės teisės funkcijos 14
Administracinės teisės principai 15
Administracinės teisės sistema 16
Administracinės teisės sisteminimas 16
Administracinės teisės santykis su kitais socialiniais mokslais, kitomis teisės šakomis jos vieta teisės ir teisinėje sistemoje 17
Administracinės teisės mokslo samprata, jos dalykas ir funkcijos, metodai 18
Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika 19
2. TEMA. ADMINISTRACINĖS TEISĖS NORMOS 21
Administracinis teisinis reguliavimo mechanizmas ir jo elementai 21
Administracinės teisės normos sąvoka ir struktūra 22
Administracinės teisės normų rūšys 24
Administracinės teisės normų išraiškos formos, jų rūšys 24
Administracinės teisės normų įgyvendinimas, įgyvendinimo formos 25
Administracinės teisės normų taikymas, taikymo formos, stadijos 26
Administracinės teisės normų galiojimas tam tikroje teritorijoje, taip pat laiko ir asmenų atžvilgiu 26
3. TEMA. ADMINISTRACINIAI TEISINIAI SANTYKIAI 27
Administracinio teisinio santykio sąvoka 27
Administracinių teisinių santykių ypatumai 28
Administracinių teisinių santykių struktūra ir požymiai 28
Administracinių teisinių santykių rūšys 29
Administracinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai 30
II. SKYRIUS 30
VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SĄVOKA IR PAGRINDINIAI PRINCIPAI 30
4. TEMA. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SĄVOKA IR ESMĖ 30
Bendroji valdymo sąvoka 30
Pagrindinės valdymo kategorijos(sistema, subjektas, objektas, funkcijos, valdymo ciklas) ir sisteminio požiūrio reikšmė organizuojant administracinį teisinį valdymą 31
Socialinio valdymo sąvoka, požymiai 34
Socialinio valdymo rūšys, viešojo ir visuomeninio valdymo santykis 35
Viešojo administravimo sąvoka, struktūra ir pagrindiniai bruožai 35
5. TEMA. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PRINCIPAI 36
Viešojo administravimo principų sąvoka, sistema ir santykis su teisinės sistemos nuostatomis 36
Pagrindiniaiarba politiniai – teisiniai viešojo administravimo principai 37
Organizaciniai – techniniai viešojo administravimo principai...