Administracinės prievartos sąvoka paskirtis ir ypatumai

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Pradedant kalbėti apie administracinę prievartą, reiktų apibrėžti, ką apskritai reiškia žodis „prievarta“. Pasak dabartinio lietuvių kalbos žodyno, prievarta – tai jėgos vartojimas, vertimas ką nors daryti.
Bet kaip žinia, asmens teises saugo Konstitucija ir nustato, jog tik įstatymuose nustatytais pagrindais ir procedūromis gali būti suvaržytos asmens teisės ir laisvės.

Labai sudėtinga yra apibrėžti, kas yra administracinė prievarta kaip tokia. Manau, kad tiksliausią šio instituto sąvoką pateiktas administracinės teisės vadovėlyje rusų kalba:
„Administracinę prievartą reiktų suprati kaip sistemą tam tikrų administracinės prievartos priemonių, kuri turi tokių specifinių bruožų, kurie leidžia laikyti ją savarankiška valstybinės prievartos rūšimi.“
Kitas autorius administracinę prievartą supranta kaip papildomą metodą, kurį taiko vykdomoji valdžia tada, kai perspėjimo nepakanka.
Apskritai šio instituto buvimą tarsi pateisina P. Vilutis: „Prievarta ir bausmė eina savo keliu. Būtų prasilenkta su įstatymleidybos politikos nusistatymu, jei pažeidimas antraeilių administracijos interesų būtų laikomas deliktais ir imamasi bausmės ten, kur pakanka paprastos prievartos. Administracinės teisės lozungas turėtų būti – prievarta, ne bausmė.“
Įdomi yra Nikitino pozicija, jis išskiria administracinės prievartos metodus, kuriuos apibrėžia kaip teisinio, psichologinio ar fizinio poveikio metodus, kurie veikia žmonių elgesį ir sąmonę, tam kad užkirstų kelią pažeidimams bei nubaustų jau tuos pažeidimus įvykdžiusius asmenis. Tačiau toliau vardindamas jų pagrindinius bruožus vartoja terminą „priemonė“, tai, mano nuomone, taip galima apibūdinti ir pačias administracinės prievartos priemones.
Norint išskirti administracinės prievartos ypatumus, reikia akcentuoti jos pagrindinius bruožus, kurie ir išskiria ją kaip savarankišką prievartos rūšį iš kitų valstybinės prievartos rūšių.
Nikitinas išskiria tokius jos bruožus:
o paprastai taikomos nustatytos įstatyme ar kitame poįstatyminiame administracinės teisės akte neteisminės administracinės prievartos priemonės;
o administracinės prievartos...